Bijbels wereldbeeld
A. Klein HaneveldHolle aarde
10

Het Bijbels wereldbeeld – 17

Het Bijbels wereldbeeld. De aarde is géén planeet en draait niet om de zon. Wat zegt de Schepper van hemelen en aarde er Zelf over? Bijbelstudie maakt duidelijk wat het Bijbels wereldbeeld is.

Vrijwel niemand is er in geïnteresseerd

Er zijn helaas maar weinig mensen op de hoogte van het Bijbels wereldbeeld. Dit komt in de eerste plaats doordat er weinig publiciteit aan wordt gegeven. Degenen die dit wereldbeeld geloven, voelen over het algemeen weinig behoefte om er iets over te publiceren. Er bestaan slechts enkele publicaties over. Wie dit wereldbeeld gelooft, is over het algemeen erg voorzichtig om het naar voren te brengen, omdat vrijwel niemand erin geïnteresseerd is. Uiteraard is het veel belangrijker om mensen met het evangelie te bereiken, opdat zij eeuwig leven mogen ontvangen. Wanneer mensen tot geloof gekomen zijn, is het van groter belang dat ze Christus en Zijn werk met betrekking tot de nieuwe schepping leren kennen.

Helpt bij goed verstaan van de Schriften

Het Bijbelse beeld van de oude schepping is in het licht van de eeuwigheid van ondergeschikt belang. In de Schrift staat Gods heilsplan centraal, uitgevoerd door de Here Jezus Christus en verband houdend met de nieuwe schepping. Het is echter ook waar dat alle Bijbelse waarheden door het Bijbelse beeld van de schepping bevestigd en geïllustreerd worden. Het kennen van dit Bijbels wereldbeeld is derhalve zeer aan te bevelen voor een goed verstaan van de Schriften.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Bijbels wereldbeeld

10 reacties op "Het Bijbels wereldbeeld – 17"

 1. hallo, ik las deze studie “Het Bijbels wereldbeeld” maar ik kan het er niet mee vinden dat de aarde er zo
  uit ziet. Jesaja zegt in 40:22 dat de aarde een cirkel is, een disk. op vele anderen plaatsen staat dat de
  aarde op pilaren staat. Er is een koepel boven de aarde en boven de koepel zijn wateren volgens Genesis 1:6-8 en op veel meerdere plaatsen.
  De zon, maan en sterren vallen binnen de koepel.

  1. Vind het toch een zulk dooddoener, die tekst uit Jesaja 40:22 omdat het grondwoord KHUG als een bol wordt vertaald plots in de 17de eeuw , omdat het denkbeeld van de aarde plots ene planeet moest zijn(wat het uiteraard niet is ). Die mensen die roepen dat ze in Gods plan werken en leven zijn wederom misleidt door de Duivel. Wij maken video’s op Youtube : Pure evangelie op de platte aarde. Verder doen we onderzoek op eventuele kromming van de aarde, en de luchtkastelen van NASA/ESA

 2. Beste S.van der Tuijn,

  Je schreef:

  “hallo, ik las deze studie “Het Bijbels wereldbeeld” maar ik kan het er niet mee vinden dat de aarde er zo
  uit ziet.”

  Dat S van der Tuijn en Vlichthus hier over van inzicht verschillen komt omdat beide partijen een andere interpretatie hebben van de bijbelteksten.. Dit is te danken aan de doctrine van Sola Scriptura. Deze doctrine gaat er vanuit dat de bijbel, zijnde Woord van God, de enige autoriteit is waar de lezer zijn geloof uit kan putten, hierbij heeft de bijbellezer bij zijn interpretatie van de teksten geen andere autoriteit nodig. Deze doctrine is van Luther afkomstig en na 500 jaar zien we de verwoestende werking van een dergelijke doctrine. Er zijn meer 40.000 christelijke kerkgenootschappen en er komen er nog dagelijks bij. Die zeggen allemaal dat ze geleid worden door dezelfde (ene) Geest, maar tot andere, soms tegenstrijdige conclusies komen. De Heer Jezus heeft gebeden voor eenheid onder zijn volgelingen maar er is niets van terecht gekomen.
  Verder wijkt het bijbels wereldbeeld sterk af van de wetenschappelijke inzichten omtrent de kosmos. Het is zelfs een beetje lachwekkend als je de moderne inzichten vergelijkt met de de (vele interpretaties) van het bijbels wereldbeeld.Het is daarom niet vreemd dat er tegenwoordig veel mensen afhaken.

  Groet

 3. Alsof de reacties van “Hoc Est” ook maar enig gewicht in de schaal leggen, of ook maar enige zeggingskracht hebben. Hij geeft er blijk van bijzonder weinig inzicht van, maar nog minder respect te hebben voor het werk wat Christus vandaag doet; Zijn Gemeente bouwen. “Hoc Est” vindt dat Christus er een potje van maakt. Ook de Bijbel is volgens hem niet wat het is: Het geïnspireerde Woord van God.
  Zoveel onbegrip en ongeloof verenigd in één mens, het is werkelijk niet -te geloven

 4. Beste J.E.

  “Hij geeft er blijk van bijzonder weinig inzicht van, maar nog minder respect te hebben voor het werk wat Christus vandaag doet; Zijn Gemeente bouwen.”

  Geef eens concreet aan waaruit dat blijkt m.b.t. deze topic

  “Hoc Est” vindt dat Christus er een potje van maakt.

  Waar heb ik dat hier geschreven?

  “Ook de Bijbel is volgens hem niet wat het is: Het geïnspireerde Woord van God.”

  Waar blijkt dat uit?

  Groet

 5. Hallo,
  Volgens de Bijbel is de aarde rond en plat,volgens mij ook,de Bijbel zegt dat de aarde stil staat dan heb volgens mij een balvormige aarde geen zin,sowieso niet.
  Leuk te vermelden is dat water niet op een balvormig oppervlak blijf liggen,dat is niet moeilijk te begrijpen toch, maar op een platte aarde wel.
  Water op een balvormige aarde met een snelheid van 1000 mijl per uur is zo belachelijk daar wil ik verder niet over redetwisten.
  De aarde is dus volgens mij rond en plat met een Dome, de Dome is 94 km dik en daar bevindt zich de Zon Maan en Sterren in en God noemt die Dome Hemel.
  Die 94 km dikte heb ik eens ergens gelezen en dat hou ik voorlopig zo,of het de waarheid is weet ik niet maar het klink voorlopig wel logies,en 94 km glas is ook wel in staat om een hele grote body met water tegen te houden.
  Alleen Onze God weet het maar ik hoop dat wij er achter komen hoe het zit,ik heb in de KJV wel gelezen dat de Dome is ;like molten looking glass,het staat in Job 37:18.
  En op het moment dat Rusland en USA er achter kwamen dat er een Dome is zijn ze direct begonnen met (atoom)bommen om de Dome op te blazen,dat is niet gelukt omdat de Dome niet te vernietigen is,staat om deze reden in de Bijbel.
  En de Aarde staat op pilaren,letterlijk,staat in de Bijbel,ook staat er in de Bijbel dat de aarde NIET draait.
  Ik heb atoom tussen haakjes gezet omdat atoombommen niet bestaan,dit is beweerd om angst aan te jagen,atoombommen is de grootste onzin.
  Atoom in het Latijns betekend ondeelbaar,dus niet deelbaar,atoom splitsing is onzin,is onmogenlijk,kijk eens op youtube naar Galen Winsor over het zogenaamde atoom gevaar.
  Gr,Bird.

 6. Bird schreef:

  “Leuk te vermelden is dat water niet op een balvormig oppervlak blijf liggen,dat is niet moeilijk te begrijpen toch, maar op een platte aarde wel.”

  Als de massa van de bal maar groot genoeg is, bijvoorbeeld zo groot als die van de aarde, blijft water er wel aan plakken. Alles valt naar beneden, dat heet zwaartekracht. Daar waren ze in de tijd waarin de bijbel ontstaan is nog niet achtergekomen dat er zwaartekracht heerst. Op Saturnus en op onze zon bijvoorbeeld heersen enorme zwaartekrachten omdat de massa`s van deze hemellichamen vele malen groter zijn dan die van onze aarde. Wij zouden in dergelijke systemen met zulke grote zwaartekrachten als dat mogelijk zou zijn niet eens kunnen vooruitkomen als wij zouden proberen te lopen.

  Groet

 7. De Zon is 50 km doorsnee de Maan ook.
  De echte Gods mensen uit de Bijbelse tijd die wisten meer van de Aarde,Zon Maan en Sterren als wij,en zwaartekracht dus aantrekkingskracht van de aarde bestaat niet.
  De druk komt van boven af.
  De Aarde is plat en staat op pilaren en boven ons hebben we een Dome en in de Dome is de Zon,Maan en Sterren geplaatst.
  Gr HOC EST.
  Bird.

 8. Ik vraag me af hoever dat gaat, de bijbel interpreteren als onfeilbaar natuurkundeboek. Als in Jesaja 55:12 bijvoorbeeld staat: ‘De bergen en de heuvels zullen over jullie juichen. De bomen in het veld zullen in hun handen klappen. [vert. basisbijbel]’ geloven jullie dan ook dat bomen handen hebben in plaats van takken en bladeren? Dat bergen en heuvels met spraakorganen zijn uitgerust?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *