Jezus in Engeland
BrochuresUitgelicht
0

Stonden Zijn voeten op Engelse bodem?

Was Jezus in Engeland

De vraag is: Was Jezus in Engeland? Het wellicht bekende lied “Jerusalem” begint met de volgende regel:

And dit those feet in ancient time walk upon Englands mountains green?

Dat roept minstens de vraag of Jezus van Nazareth lijfelijk aanwezig is geweest in Engeland.

Artikel in kerkblad van Ds. D.W.L Milo

Ds. D.W.L. Milo schreef er lang geleden een interessant artikel over voor een kerkblad en dat is verwerkt tot deze brochure.

De Bijbel zegt dat Jezus toenam in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. Daarbij was Hij zijn ouders onderdanig. Jezus groeide dus op tot volwassenheid, kreeg de wijsheid die bij Zijn leeftijd paste (of meer), werd graag gezien door de mensen en door God gezegend. In het gezin van Jozef en Maria was Hij volkomen op zijn plaats.

Nazareth en Kapernaüm

Het volgend bericht over Jezus is dat Hij door Johannes gedoopt werd en, na diens gevangenneming, zijn werk overnam, door te verkondigen dat het koninkrijk der hemelen nabij was. Jezus was toen net 30 jaar oud. Wij weten dat Zijn opvoeding in Nazareth is geweest, Zijn eerste wonder te Kana en Zijn tweede wonder te Kapernaüm. Hij was intussen in Kapernaüm gaan wonen en de overlevering zegt dat Maria, blijkbaar weduwe, daar eveneens woonde.

Dat is alles wat de Bijbel ons vertelt van het leven van onze Heiland tussen zijn 12-de en 30-ste jaar. Eigenlijk ligt daartussen een bevreemdend zwijgen. Jezus heeft immers echt als jongen, als jongeling, als jongeman geleefd; deels in Nazareth, deels… waar eigenlijk?

Onze vaderen hebben de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus uit de band gelezen om zoveel mogelijk kennis rondom de heilsgeschiedenis op te doen. Zijn wij zo veel beter dan zij?

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


Jerusalem, uitgevoerd in St. George’s Chapel, opname Songs of Praise, BBC


C.C. Dobson over de Here Jezus in Britannië 

Via de website van Stichting Advocaal, is er een Nederlandstalig boekje (ook als gratis PDF) beschikbaar van C.C. Dobson. De titel van de uit het Engels vertaalde versie is:

“Bezocht onze Heer Brittannië zoals in Cornwall en Somerset verteld wordt?”

Het handelt uitgebreider over o.a. Jozef van Arimathea en de Here Jezus in Engeland, met name in Cornwal en Somerset. Van harte aanbevolen!


Jezus in Engeland

Jezus in Engeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *