Samenvattingen
0

Een veel beter Verbond

Een nieuw verbond hoeft niet noodzakelijk een beter verbond te zijn, maar in dit geval is het ten opzichte van het oude verbond (het Mozaïsche verbond) een veel beter verbond.

Het feit dat er een nieuw verbond kwam betekent niet dat God veranderlijk is. Hij is onveranderlijk en altijd Dezelfde, maar Hij doet niet altijd hetzelfde. Dat heeft niets met wispelturig gedrag te maken, maar met een plan dat verschillende fasen doorloopt.

Heel wat verandering is achteruitgang

De evolutietheorie gaat er vanuit dat elke verandering een verbetering is en inderdaad, als je klein bent is elke verandering een vooruitgang. Maar zo is het natuurlijk niet met alles. Heel wat verandering is achteruitgang. In deze wereld is het ‘opgaan, blinken en verzinken’. In plaats van evolueren devalueert en degenereert alles.

In de Bijbelse geschiedenis vinden we ook veranderingen. De heilsgeschiedenis is niet maar de geschiedenis over hoe het heil tot stand kwam, maar veel meer. God werkt een plan uit in de geschiedenis, maar dat wil niet zeggen dat het daarin almaar beter wordt. Gods plan kent momenten die zeker niet als positief beschouwd worden. Dat zijn noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om tot Zijn einddoel te komen.

God doet een werk

God is niet Iemand Die daar ergens boven in de hemel zit en bepaalt wanneer iemand doodgaat en wie nog niet, maar Hij is ook niet Iemand Die helemaal niets doet. God doet een werk, door de hele geschiedenis heen en Hij heeft ons dat werk, dat plan, bekendgemaakt. Dat wij bij dat plan niet rechtstreeks betrokken zijn, laat zich raden, maar we worden toch geacht er wat vanaf te weten. Hoe meer hoe beter… en hoe mooier!

Het onderscheid der ‘twee verbonden’

God heeft ooit een verbond gesloten en later vervangen door een ander verbond, het Nieuwe Verbond. Die beide verbonden staan bekend als ‘de twee verbonden’, maar er zijn nog meer verbonden die God in de loop van de geschiedenis met de mens gesloten heeft.


Een veel beter verbond

Een veel beter Verbond 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *