Muziek
0

Tel uw zegeningen

Tel uw zegeningen

Gezegend met élke geestelijke zegening

Efeziërs 1 : 3 zegt: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Nú al álle geestelijke zegening in Christus ontvangen

In het dagelijkse leven is het nuttig om regelmatig de bovenstaande woorden Gods tot ons te nemen. Weten dat wij nu alreeds als hemelburgers álle geestelijke zegening in Christus ontvangen hébben, helpt ons uitermate om stand te houden in een wereld die onverschillig of vijandig staat tegenover “God en Vader van onzen Heere Jezus Christus”.

Vanuit die wetenschap en dat vertrouwen kunnen we ons verdiepen in Gods Woord om te weten te komen wat die “geestelijke zegening in den hemel in Christus” omvat. Daar worden we beter van en alleen dat al is een zegening die het tellen waard is.

Lied 256, bundel Johannes de Heer, Tel uw zegeningen

Johnson Oatman Jr. (1856-1922) schreef een gospel over zegeningen. In “Count Your Blessings”. Zijn bemoediging op muziek vinden we onder andere terug in lied 256 uit de meezing-bundel van Johannes de Heer. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, laat hij ons weten. Een geweldig advies, dat wij graag hier doorgeven via de tekst van het lied, de bladmuziek, en gezongen versies van Guy Penrod (bekend van The Gaithers) en het EO-programma Nederland Zingt.

Tel uw zegeningen

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:
1Tel uw zegeningen, een voor een.
2Tel ze alle en vergeet er geen.
3Tel ze alle, noem ze een voor een.
4En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar terneer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien.
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien.

Refrein

Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed.
Weet uw hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Refrein

Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

RefreinTel uw zegeningen

Tel uw zegeningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *