Een veel beter Verbond

0

Een nieuw verbond hoeft niet noodzakelijk een beter verbond te zijn, maar in dit geval is het ten opzichte van het oude verbond (het Mozaïsche verbond) een veel beter verbond.

Het feit dat er een nieuw verbond kwam betekent niet dat God veranderlijk is. Hij is onveranderlijk en altijd Dezelfde, maar Hij doet niet altijd hetzelfde. Dat heeft niets met wispelturig gedrag te maken, maar met een plan dat verschillende fasen doorloopt. De evolutietheorie gaat er vanuit dat elke verandering een verbetering is en inderdaad, als je klein bent is elke verandering een vooruitgang. Maar zo is het natuurlijk niet met alles.

Heel wat verandering is achteruitgang. In deze wereld is het ‘opgaan, blinken en verzinken’. In plaats van evolueren devalueert en degenereert alles. In de Bijbelse geschiedenis vinden we ook veranderingen. De heilsgeschiedenis is niet maar de geschiedenis over hoe het heil tot stand kwam, maar veel meer. God werkt een plan uit in de geschiedenis, maar dat wil niet zeggen dat het daarin almaar beter wordt. Gods plan kent momenten die zeker niet als positief beschouwd worden. Dat zijn noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om tot Zijn einddoel te komen.

Lees verder in de PDF

Een veel beter Verbond 

(Bekeken: 218 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren