Samenvattingen
0

Petra Sela

Welke rol zal Petra in de toekomst spelen?

In het oude testament staat vaak het woord “Sela”. Het staat alleen al 71 keer in Psalmen! Bijvoorbeeld in Psalm 84 : 5: Petra Sela

Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

In het Hebreeuws staat er letterlijk op die plaatsen in de bijbel “Selah”. Grammaticaal betekent dat gewoon “te Sela”. De vertalers wisten daar blijkbaar geen raad mee en lieten het woord onvertaald. Maar Sela is gewoon de naam van de oude hoofdstad van Edom. Na de verovering van de stad door de Nabateën werd zij bekend onder de naar de Grieks vertaalde naam “Petra”.

Selah is Petra in Jordanië

Nu wordt de tekst hierboven al anders: “Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk te Sela (Petra).”

Sinds de grenzen met Jordanië zijn opengesteld voor toerisme is het gebied in de woestijn, waar ook de oude stad Petra ligt, vrij gemakkelijk te bereiken. In Petra zijn duizenden veelal door mensenhanden uitgehakte grotten, die grotendeels zijn uitgehouwen uit het gebergte aldaar. Wij geloven dat in de nabije toekomst daar de aardse basis zal worden gelegd voor het komende Koninkrijk van Christus. 

Daniël 9 : 24

Zeventig weken (een profetische periode) zijn bestemd over Uw volk (het Joodse volk), en over Uw heilige stad (Jeruzalem), om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden (dat is de Messias natuurlijk!) te zalven.

Aan Daniël werd in deze verzen een periode aangekondigd, die zou moeten passeren voordat de beloofde zegeningen definitief aan Israël zouden worden gegeven. Deze periode duurt tot de (tweede) komst van de Messias en de bekering van het joodse volk (in het bijzonder van Jeruzalem).

Deze bijbelse woorden maken duidelijk dat er, tot het einde van die zeventig (profetische) weken, verwoesting zal zijn over Israël en Jeruzalem. Toch zullen hier Joden aan ontkomen:

Jeremia 31 : 1, 2

Ik zal allen geslachten Israëls tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, (namelijk) Israël, als ik henenging om hem tot rust te brengen.

De overgeblevenen moeten degenen zijn die God aanroepen in hun nood, omdat er staat dat zij ‘genade’ vinden.

Wie is degene die in die tekst hen rust zal brengen? Dit kan alleen maar Christus zijn, die zelf al eens zei: “Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11 : 28)

Waar vinden ze die rust? Volgens de tekst: in de woestijn.


Petra Sela

Petra Sela

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *