Samenvattingen
0

Leven uit geloof

De titel is ontleend aan Romeinen 1 : 17, dat weer ontleend is aan Habakuk 2 : 4 (al staat het daar wel wat ingewikkelder).

Laten we eerst een vers teruggaan:

Romeinen 1 : 16

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Zaligheid komt niet tot stand door wat een mens doet of meent te moeten doen. Het is volgens de Bijbel ‘kracht Gods’. Streep ‘een’ maar door, want dat bestaat niet in het Grieks. Het is kracht Gods. Er is niks anders. Die kracht brengt de mens dus tot zaligheid. Dat is een zaligheid die wij van nature missen of derven (Romeinen 3 : 23). En dat wij tekortschieten, wéét de mens: “Is this all there is?”, als die tenminste eerlijk is.

De Blijde Boodschap, het Evangelie van Christus

Het Evangelie openbaart hoe de mens zalig kan worden, naar Gods plan van alle tijden. De Blijde Boodschap die al heel lang beloofd was en verwacht werd, namelijk het evangelie van… Christus! In Christus zijn al de beloften Gods ja en amen.

Die beloften zijn dus vervuld aan en in Christus en in Hem kunnen wij daar deel aan hebben.

Het Evangelie is nog steeds actueel

Het Evangelie is nog steeds actueel. Al het andere komt en gaat, gaat voorbij. Maar, wonderlijk, het Evangelie blijft vers en nieuw. Het wordt weliswaar veel en fel verworpen, maar at gebeurt ook al door alle tijden heen (zie Romeinen 1 : 18).

Het Woord komt wel tot alle mensen, maar daarmee wordt niet iedereen zalig. Als het hart niet geopend wordt voor het evangelie van Christus, dan gaat het aan je voorbij. Het Evangelie is voor een ieder die gelooft kracht Gods tot zaligheid (Romeinen 1 : 16).

Gelovig, maar niet religieus!

Wij zijn gelovig. Ja, maar alsjeblieft niet religieus! Daar zijn we juist van verlost: van eigen werken, tradities, rituelen e.d.. Kijk maar wat er herhaaldelijk gebeurde in de Evangeliën en in Handelingen. Iedere keer als het Evangelie werd gepredikt, waren het de orthodoxen die woedend werden en stenen oppakten. Zij stelden hun vertrouwen op zichzelf en op mensen, maar dat bracht en brengt ze nergens.

In Romeinen 1 : 16 staat niet dat het Evangelie kracht Gods tot zaligheid is voor eenieder die religieus is, of zich zo goed mogelijk aan de wet houdt, of iets dergelijks. Nee, het Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor eenieder die gelooft!

Zo is het ook altijd geweest.


Leven uit geloof

Leven uit geloof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *