Samenvattingen
0

Héél Israël

Onlangs las ik een artikel over de uitspraak in Romeinen 11: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is…’ Heel Israël

De strekking van het artikel was dat of nu heel Israël zalig wordt of niet, ons dit niet hoeft te beletten het Evangelie aan de Joden te prediken. Dat is volkomen juist. Niettemin lees ik zo’n artikel door in de hoop dat eens uitgelegd wordt wat onder geheel Israël moet worden verstaan. Om één of andere reden gebeurt dit nooit.

Zalig worden

Eigenlijk zou in de eerste plaats het begrip ‘zalig worden’ moeten worden toegelicht. Het probleem is dat wij in de Bijbel heel wat specifieke termen tegenkomen, uitdrukkingen die we buiten de Bijbel niet gebruiken. En omdat we ze buiten de Bijbel niet gebruiken en tegenkomen, gaan deze uitdrukkingen een eigen leven leiden. Je kunt er daarom willekeurig wat voor betekenis aan geven, zonder dat het echt opvalt wat je ermee doet.

Jakob Klein Haneveld zei daarover dat dit één van de methoden van de duivel is, die aan specifiek Bijbelse uitdrukkingen andere betekenissen geeft.

Geloven in de Bijbel is niet twijfelen

Geloven is bijvoorbeeld twijfelen (ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel). Dat is echter niet de betekenis van het woord ‘geloof’). Wij wensen elkaar een zalig kerstfeest. Maar wat is zalig? Gelukkig? En als iemand zalig is of welgelukzalig, is hij dan een kind van God?


Héél Israël

Heel Israël

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *