Samenvattingen
0

Het leven van de gelovige

De Bijbel spreekt natúúrlijk over het leven van de gelovige. In tegenstelling tot wat de meeste christenen denken, is dat niet het leven onder de wet. Zelfs in het Oude Testament lezen we dat het leven onder wetten en inzettingen tot niets leidt. Nou ja, het leidt wel ergens toe, maar slechts tot onvrede. Dat wordt uitgebreid gedemonstreerd in de heilsgeschiedenis.

In de mens woont nu eenmaal geen goed en als het er niet inzit, dan valt het dus ook niet te ontwikkelen. Als een zondaar namelijk iets gaat doen, dan gaat hij uiteraard zondigen. Dat is zijn vrucht, net zoals de vruchten van een appelboom, appels zijn.

Hoe moet het dan wel? Als we komen tot kennis der Waarheid, dan zal díe ons vrijmaken. En als een mens vrij is, dan zal hij daarin gelukkig zijn en vrede vinden. Vrij zijn is het einde der strijd.

Wat is dan die Waarheid?

Efeze 4 : 21-24

Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Als we tot aanvaarding van het verzoeningswerk van Christus komen, dan worden we wedergeboren. Dat is: opnieuw geboren worden, nieuw leven ontvangen. Dan worden we uit God geboren. Dat merken we niet meteen, net zoals we het niet meteen merkten toen we naar de natuurlijke mens geboren werden. Het gaat er ook niet zozeer om dat we die wedergeboorte opmerken, maar dat we het geloven, omdat God het zegt.

Het leven na wedergeboren te zijn

Door die wedergeboorte komen we dus tot leven, tenzij het leven ons frustreert, om wat voor reden dan ook. Toch is het de bedoeling dat dat leven geleefd zou worden. Dat leven is niet gebonden aan regels en wetten (dat frustreert namelijk in hoge mate), maar het is het leven van Christus in ons.

Volgens vers 21 is de waarheid in Jezus Christus en die waarheid, waarin Hij ons leidt (de Heilige Geest, maar de Geest van Christus ís de Heilige Geest), zal ons vrijmaken (Johannes 8 : 32).


Het leven van de gelovige

Het leven van de gelovige

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *