Samenvattingen
0

Zovele beloften Gods als er zijn

2 Korinthe 1 : 20

Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

De Korinthiërs beschouwden Paulus als onwijs, maar hij zegt dat de Boodschap die hij bedient erg betrouwbaar is. Het eerste hoofdstuk begint wat raar. Paulus wilde graag naar Korinthe toe komen, maar uiteindelijk ook weer niet.

2 Korinthe 1 : 15-17

En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;
En door uw stad naar Macedónië gaan, en wederom van Macedónië tot u komen, en van ulieden naar Judéa geleid worden.
Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en neen, neen.

Van dat voornemen is dus niets terechtgekomen, omdat hij de Korinthiërs wilde sparen. In het vervolg van de uiteenzetting zegt Paulus dan:

2 Korinthe 1 : 18

Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.

Voorzover Paulus het Woord van God aan de Korinthiërs gepredikt heeft, is die prediking absoluut niet onbetrouwbaar geweest. Sommige mensen denken daar anders over, maar als je niet gehinderd bent door enige kennis van zaken, kun je het natuurlijk op allerlei manieren uitleggen. Niettemin, het gaat om het Woord van God en dat is maar op één manier uit te leggen.

Geen filosofische opvattingen, maar het Woord van God

De wereld is vol van allerlei filosofische opvattingen. Daar hebben wij geen boodschap aan, omdat we het Woord van God hebben. Dat Woord is hard, maar aan de andere kant ook duidelijk. Het Woord is nu eenmaal betrouwbaar.


Zovele beloften Gods als er zijn

beloften Gods

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *