Heiligmaking des Geestes 2

0

2 Thessalonicenzen 3 : 18

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Leven uit genade Heiligmaking des Geestes 2

Om maar meteen helemaal achteraan te beginnen, Paulus wenst dat de genade van onze Heere Jezus Christus met ons zou zijn. Daar gaat het natuurlijk ook om, het leven uit genade, het staan in de genade en daaraan vastgekoppeld, het staan in de vrijheid. Het zal langzamerhand wel opgevallen zijn dat dit het onderwerp is van alle nieuwtestamentische brieven.

Daarin wordt gepleit voor de waarheid van het Woord van God en het Evangelie. In dat Evangelie staat dat wij niet alleen door genade zijn zalig geworden, maar dat we vervolgens ook uit genade zouden leven en dus niet uit enig ander beginsel. Paulus waarschuwt er ook voor dat niet iemand verachtere van die genade. Zijn slotwoord is niet zomaar een losse kreet, alsof het zoiets is als de hartelijke groeten, maar het is een heel bewuste formulering van hem. …

Lees verder in de PDF

Naar Heiligmaking des Geestes – 1

Heiligmaking des Geestes 2

(Bekeken: 180 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren