A. Klein Haneveld
0

Nicodémus – 64

Johannes 3 : 2-7

Nicodémus

2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

3 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

5 … Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

7 … Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Het altijd verwachtte Koninkrijk Gods ingaan

De Here Jezus leest Nicodémus, farizeeër en orthodox leraar in het jodendom, de les. In korte tijd wordt hem drie keer met grote nadruk verteld waar het om gaat. Namelijk dat wie het altijd verwachtte Koninkrijk Gods wil ingaan, wedergeboren moet worden uit Geestelijk water (water en Geest).

“Van boven geboren worden” is de eigenlijke term. Later blijkt dat Nicodémus dit heerlijke Evangelie accepteerde. Hij aanvaardde de opgestane Here Jezus Christus als Zijn persoonlijke Verlosser en als de langverwachte Messias van Israël.

Wedergeboren nieuwe schepping in Christus

Velen zijn hem daarin gevolgd en hebben in de doop door onderdompeling laten zien dat zij volledig begrepen hebben wat wedergeboorte is. Zij zijn als wedergeboren nieuwe schepping in Christus toegevoegd aan Zijn Gemeente.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Studie beluisteren

Deze Bijbelstudie kan ook beluisterd worden. Absoluut aan te bevelen!

A041 Nicodémus


Nicodémus

Nicodémus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *