A. Klein Haneveld
0

De bedelingen Gods – 4

Bedelingen, bedeling, in Efeze 3 : 2:

Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u.

Helaas blijkt de kennis omtrent de “bedeling der genade Gods” en de andere door God ingestelde bedelingen vaak uitermate beperkt of zelfs nihil te zijn. Voor goede Bijbelstudie omtrent Gods Heilsplan op weg naar een nieuwe schepping is kennis van de bedelingen echter onmisbaar. De Bijbel is niet te bestuderen zonder te weten over welke bedeling een bepaald Schriftgedeelte handelt. Probeert men het toch, zoals bijvoorbeeld de verbondstheologie doet, dan verdwijnt bijna alle typologie die de Bijbel juist zo rijk maakt.

De “veelkleurige wijsheid Gods”

Belangrijke begrippen als de belofte aan Abraham, de Gemeente, het herstel van een gelovig Israël, de 70-weken profetie van Daniël en 7 + 33 jaar voorafgaand aan de “duizend jaar”, worden dan niet goed of helemaal niet onderscheiden. Wat er overblijft is een lukraak op zichzelf toepassen of juist niet toepassen van wat er geschreven staat. Als de kennis omtrent de bedelingen ontbreekt, kan de “veelkleurige wijsheid Gods” niet in volle glorie openbaar worden.

De leer der bedelingen (“dispensationalisme”) wordt in de Bijbel niet rechtstreeks uiteengezet. Deze Bijbelstudie is echter prima in staat de principes, de belangrijkste kenmerken en de typologie van de door God ingestelde bedelingen, helder te maken om zo een basis te bieden voor verdere Bijbelstudie.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De bedelingen Gods

Bedelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *