Samenvattingen
0

Hoezo bedelingen?

Hoezo Bedelingen? Dat is een open vraag en degene die die vraag moet beantwoorden, kan vele kanten op. Velen denken dat bedelingen geen Bijbels begrip is, maar…

Efeze 3 : 1-9

Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;
Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.
Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Vers 9: gemeenschap = bedeling.
Koinonia = gemeenschap
Oikonomia = bedeling 

Koinonia en oikonomia

In de Textus Receptus (die gebruikt is voor de vertaling van de  Statenvertaling en the King James Version) staat het woord ‘koinonia’,  maar in de meeste Griekse manuscripten staat ‘oikonomia’ (o.a. Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus). Als je het woord ‘gemeenschap’ in de tekst laat staan, heb je een probleem, omdat je dan geen idee meer hebt waar het over gaat.

In vers 2 gaat het over de bedeling der genade Gods. Die bedeling wordt in vers 9 de bedeling der verborgenheid genoemd.

Door de tussenzin worden de verzen 3-5 wat onduidelijk. Er staat:

‘Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest’.

De bedeling der genade Gods was een verborgenheid

Die bedeling der genade Gods werd geacht onbekend te zijn. Het was een verborgenheid. Het was wel bekend gemaakt, d.w.z. het stond wel in het  OT, maar op een verborgen manier. Het was dus wel bekend gemaakt, maar niet zoals het nu bekend gemaakt is, want nu is het ook geopenbaard.

Het is niet de bedoeling om een uiteenzetting te geven over de leer der bedelingen, want dat is geen Bijbelse, maar een theologische leer. Hoewel tegenstanders van de leer der bedelingen de term ‘bedeling’ wel gebruikten, verstonden zij er vaak wat anders onder. Zij maakten wel degelijk onderscheid in de verschillende perioden van Gods heilsplan, al is het dan alleen maar in het Oude‐ en het Nieuwe Testament.


Hoezo bedelingen?

Hoezo bedelingen? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *