Brochures
0

Noach en de Ark

Noach en de ark

De geschiedenis van Noach wordt beschreven in Genesis 6 t/m 9. Noach staat samen met zijn huisgezin tegenover de gehele mensheid van toen. Noach was een gelovige in zijn dagen. De mensheid van die dagen wordt juist gekenmerkt door ongeloof.

De ark speelde in het leven van Noach een zeer grote rol, want daardoor werd hij gered.

Dé Ark is uiteindelijk de Redding voor een ieder, die gelooft. 

Een uitbeelding of type van de Here Jezus Christus

De Ark is een uitbeelding of type van de Here Jezus Christus, Die onze Redder is. In het vervolg van deze brochure zal dit uiteengezet worden. Eerst zullen we de mensheid in de dagen van Noach wat nader gaan beschouwen. Met name in de eerste verzen van Genesis 6 wordt het karakter van die mensheid geschilderd.

De tekst is geschreven door Hilbrand A. Henstra van Stichting Beréa Drachten. Zie: www.hetgetrouwewoord.nl

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


Noach en de ark

Noach en de ark

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *