Brochures
0

Petra, een gereserveerde plaats

Petra, een gereserveerde plaats

Petra, een gereserveerde plaats. Ab Klein Haneveld zegt het volgende daarover: Jaren geleden ontdekte ik waar zich “de plaats in de woestijn” moest bevinden. Waar het gelovig overblijfsel zou worden verzameld om te schuilen voor “de grote verdrukking”.

De oude Edomietische en Nabateese hoofdstad Petra was toen bij slechts weinigen bekend. Een bezoek aan deze mysterieuze stad was levensgevaarlijk en vrijwel onmogelijk. Sinds echter de grenzen van Jordanië zijn opengesteld voor toerisme, is het gebied vrij gemakkelijk te bezoeken.

“De vrouw vluchtte in de woestijn”

Wat wij ruim tien jaar geleden niet geregeld konden krijgen is nu realiteit. De plaats “door God bereid”, waar in de nabije toekomst de aardse basis zal worden gelegd voor het komende Koninkrijk van Christus. In verband daarmee willen wij ons in onderstaand artikel bepalen bij wat het profetisch woord expliciet over deze dingen zegt.

En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.” (Openbaring 12 : 6)

Verwoesting tot het einde

“Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.” (Daniël 9 : 24)

Aan Daniël werd in deze verzen een periode aangekondigd, die nog zou passeren, voordat de beloofde zegeningen definitief aan Israël zouden worden gegeven. Hier wordt de tijd gemeten tot de komst van de Messias. En ook de bekering van het joodse volk en in het bijzonder die van Jeruzalem. De engel spreekt immers over “uw volk” en “uw heilige stad”. Volk en stad van Daniël waren ontegenzeglijk het Joodse volk en de stad Jeruzalem.

De heiligheid der heiligheden is de Messias

De frase “de heiligheid der heiligheden te zalven” is zondermeer de verwijzing naar de Messias, Die in andere talen immers “Gezalfde” en “Christus” wordt genoemd! In vers 25 wordt de term Messias nog eens gebruikt en daar min of meer onvertaald gelaten.

Er zouden zeventig weken, 70 x 7 jaar, voorbijgaan tot op deze gebeurtenissen. Opmerkelijk is dat de laatste van deze 70 weken pas in vers 27 wordt genoemd.

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


Petra, een gereserveerde plaats

Petra, een gereserveerde plaats

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *