Brochures
0

De restitutieleer – een creationistische variant

restitutieleer creationistische variant

De restitutieleer – een creationistische variant. Met enige regelmaat laait de discussie over de tegenstelling tussen bijbels creationisme en evolutie weer op.

Enerzijds wordt geloofd dat de Bijbel leert dat God zo’n zesduizend jaar geleden het heelal geschapen heeft, terwijl anderzijds in naam van “de Wetenschap” een volstrekt onbewezen theorie wordt aangehangen, die er op neer komt dat een ontploffing in very slow motion (de “oerknal”) iets goeds tot stand bracht.

De restitutieleer is bekend

De dialoog leidt tot het compromis dat God Zelf de lont heeft aangestoken of de explosie heeft begeleid. Of zoiets. Voor het simpele idee van een scheppende God heb ik heel wat minder geloof nodig.

“Want willens is hun dit onbekend”

Wat mij echter verbijstert, is dat blijkbaar niemand meer weet of wil weten van de wijd verbreide creationistische leer, die bekend staat als de “restitutieleer”.

Want willens is hun dit onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water (be)staande, door welke de wereld, die toen was, met het water van de (zond)vloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels….“. (2 Petrus 3 : 5-7)

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


De restitutieleer – een creationistische variant

restitutieleer creationistische variant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *