Samenvattingen
0

Wuppertal 2011, Jezus de Nazarener

Jezus de Nazarener. In het algemeen kent men het onderscheid niet tussen Jezus in Zijn aardse omwandeling en de opgestane Christus. Dat onderscheid is een enorme tegenstelling. JEHOVAH heeft, hoewel Hij Gode even gelijk was, Zijn Godheid afgelegd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden.

In Zijn aardse omwandeling was Hij  de mens Jezus

Als mens heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, tot de dood des kruises. In Zijn aardse omwandeling was Hij dus de mens Jezus. En op grond van Zijn gehoorzaamheid (geloof, trouw) heeft God Hem opgewekt uit de dood, uitermate verhoogd en een Naam gegeven, Welke boven alle naam is (Filippenzen 2 : 6-9).

Na Zijn opstanding is Hij “Goed even gelijk”

Na Zijn opstanding is Hij nog steeds de mens Jezus, maar Hij is ook tot de uiterste maat verhoogd en heeft een Naam gekregen Welke boven alle naam is. Direct na zijn opstanding is Hij dus weer Gode even gelijk.

Beloften in Christus vervuld

In Handelingen 2 wordt voor de eerste maal het Evangelie openlijk gepredikt. In de 4 Evangeliën werd dat niet openlijk gedaan. Dat Evangelie was tevoren beloofd (Romeinen 1 : 2) en sommige dingen werden in de 4 Evangeliën aangekondigd.

Beloften in Christus vervuld

In Handelingen 2 wordt voor de eerste maal het Evangelie openlijk gepredikt. Dat werd in de 4 Evangeliën niet openlijk gedaan. Dat Evangelie was tevoren beloofd (Romeinen 1 : 2) en sommige dingen werden in de 4 Evangeliën aangekondigd.

Het Evangelie heeft te maken met het Nieuwe Verbond. God beloofde niet alleen een nieuwe hemel en aarde, maar ook dat er opstanding uit de dood zou zijn. Dit betekent dat Hij nieuw leven beloofde. Dat nieuwe leven is tot stand gebracht door de Heere Jezus, omdat Hij de Eerste was, Die uit de dood opstond en daardoor nieuw leven ontving.

Dit impliceert meteen dat Hij daarvoor dat nieuwe leven niet had.


Jezus de Nazarener

Jezus de Nazarener

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *