Het komende antichristelijke rijk

0

Het antichristelijke rijk is een wereldrijk, hoewel dit een beetje een twijfelachtige uitdrukking is. Het is een rijk dat vooral zal bestaan in de wederkomst van Christus. Het is een komend rijk, hoewel het nu al bestaat, maar nog verborgen is en straks zal geopenbaard worden. Dat rijk is bezig zich te ontwikkelen, in ieder geval al minimaal 100 jaar. Het komende antichristelijke rijk beslaat een zeer groot deel van de Bijbelse profetieën. Veel daarover is ook wel bekend, maar sommige aspecten ook weer niet of nauwelijks.

De antichrist

Laten we beginnen met het begrip ‘antichrist’. Dit begrip komt in de profetieën helemaal niet voor. Alleen Johannes spreekt erover in zijn brieven. Dat is opmerkelijk, want hij is namelijk ook de schrijver van het boek Openbaring en daar komt de term dan weer niet voor.

Lees verder in de PDF

Het komende antichristelijke rijk

(Bekeken: 370 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren