Samenvattingen
0

Bijbelse economie

Bijbelse economie. De Bijbel heeft er wel het één en ander over te zeggen. De huidige economie is volledig uit de hand gelopen. Langzaamaan komt men erachter dat op een ander systeem moet worden overgegaan, op sociale economie. Dat heeft te maken met de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Dat systeem kent de Bijbel en geeft er ruime instructies over.

De Heer gaf Zijn wet op de Sinaï. Het volk mocht aangeven of ze ermee akkoord ging of niet en het zei: ‘Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen’. Hoewel, een deel van het volk was het er kennelijk niet mee eens en is toen weggetrokken. Maar de Heer zei: ‘Als jullie in Mijn land en als Mijn volk willen leven, dan zijn dit de instructies’. Een soort grondwet voor het volk dus.

God doet een werk in de wereldgeschiedenis

De Bijbel is er niet in de eerste plaats om in onze noden te voorzien. Het gaat er niet om dat wij er wat aan hebben. God doet een werk in de wereldgeschiedenis en daar hebben we alleen wat aan als we ons daaraan onderwerpen. ‘Als je je daaraan houdt, dan zal Ik je zegenen; doe je dat niet, dan word je uit Mijn land verwijderd.’ We weten hoe het gegaan is. Het liep op niets uit, omdat Israël verzuimde zich aan de wet te houden. De mens wordt gedreven door hebzucht, macht, megalomanieën dat lukt het best via de weg van de criminaliteit. Hoe houdt de Nederlandse overheid haar macht? Door handel in verdovende middelen, door afpersing enzovoort. Het staat er niet best voor met ons economisch systeem.

Het is niet onze boodschap te prediken hoe het wel moet, maar hoe je tot geloof komt in de Heere Jezus Christus.

Sociaal-economisch stelsel in de Mozaïsche wet

Wij vinden in de Mozaïsche wet een sociaal-economisch stelsel zoals dat in de 1000 jaren zal worden toegepast. Men beweert dat dit vroeger ook in Israël werd toegepast. Maar zo ging het niet. Israël deed niet aan sabbat‐ en jubeljaren. Daarom ging Israël 70 jaar in ballingschap (70 jaar van verwoesting). Want waarom zou je je land een jaar lang braak laten liggen? Daar gaat je rendement. Maar God had beloofd dat het dan dik in orde zou komen. Het was Gods land en Hij had beloofd dat Hij voor dat land zou zorgen.


Bijbelse economie

Bijbelse echttps://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Bijbelse_economie.pdfonomie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *