Heerlijkheid

0

Een heerlijkheid is van een heer, net zoals een baronie van een baron is. Een markizaat van een markies, een koninkrijk van een koning, een keizerrijk van een keizer, een hertogdom van een hertog enzovoorts. Is reputatie een Nederlands woord? Dat is namelijk ongeveer wat het is. Het Hebreeuwse grondwoord voor heerlijkheid heeft de betekenis van gewicht, niet in kilo’s, maar in waarde.

2 Korinthe 4 : 17

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

Heerlijkheid is de uitdrukking van de uitnemende waarde die iemand heeft. Een gewichtig persoon heeft daar veel van.

“Naam” heeft dezelfde betekenis. Iemand is meer dan hij op het eerste gezicht lijkt te zijn. Heerlijkheid wordt ook uitgedrukt door licht. Dus licht, gewicht en Naam. In het Oude Testament betekent het ook “ziel”. Ziel is niet wie iemand is, maar wat er van hem geworden is: zijn levenswandel. Mensen hebben daarom soms heerlijkheid, maar God vooral. En dan gaat het om Zijn ziel, Zijn Naam.

Een vaste uitdrukking in de Bijbel is: heerlijkheid en eer. Dat zijn synoniemen. Het gaat om het “overgewicht” dat iemand heeft. In Afrika is dat overgewicht in letterlijke zin belangrijk om “overgewicht” te hebben. Mensen met een flink postuur hebben daar al snel veel invloed. …

Lees verder in de PDF
(Bekeken: 240 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren