Advocaal
0

De besnijdenis

Als lós onderwerp is dit misschien een beetje een vréémd onderwerp. Maar hoe vreemd ook, er worden via de besnijdenis zéér essentiële dingen naar voren gebracht. En het belangrijkste argument om wat nader op de besnijdenis in te gaan is:

“Het staat in de Bijbel en dus is het waard om onderzocht te worden”.

Het is een onderwerp waar de Calvinist zich waarschijnlijk in zal verslikken, omdat het zijdelings iets met seksualiteit te maken heeft. En dit schijnt dan smerig te zijn, of “niet Christelijk”. Nu, de Bijbel spreekt openlijk en onomwonden over al dit soort dingen. Veel meer dan de Calvinist zou willen, of voor mogelijk zou hebben gehouden. Bij het bijbellezen slaan ze waarschijnlijk ook bijbelgedeeltes over, die naar hun mening onkuis zijn. In hun zogenaamde “vroomheid”, zijn ze blijkbaar “netter” dan God Zelf.

Brouwer Bijbelvertaling is “vroom”

De “Brouwer Bijbelvertaling” is zelfs zo “vroom”, dat ze blanke bladzijden in de Bijbel heeft, daar, waar de vertaler vindt, dat de Bijbel toch wel erg ver gaat in zijn onomwonden uitspraken. En daarmee is de vertaler juist “vervloekt”, omdat hij “afdoet” aan het Profetisch Woord.


Besnijdenis

Besnijdenis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *