Het huis Gods

1

Volgens Efeze 2 is het huis Gods de woonstede Gods. Een gebouw dat zonder handen gebouwd wordt, een woonstede Gods in de Geest. Dat is de Gemeente des levenden Gods; een pilaar en vastigheid der waarheid. Er is helemaal geen sprake van een gebouw. Het gaat erom hoe wij ons in de Gemeente en dus onder de gelovigen, gedragen. De Gemeente is niet onze Gemeente, maar de Gemeente Gods. Christus is ook Degene, Die Zijn Gemeente zou bouwen. De Gemeente is Gods akkerwerk en het is Zijn bouwwerk.

Een pilaar is een vastigheid der waarheid. Een pilaar is een opgerichte steen. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. Allen die de waarheid aanvaard hebben, worden zelf gebouwd tot levende stenen en toegevoegd aan het huis Gods. …

Lees verder in de PDF

huis Gods

(Bekeken: 314 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

1 reactie

Reageren