Samenvattingen
0

1 Korinthe

1 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit.

Twee lange brieven aan de Korinthiërs

De twee brieven aan de gelovigen te Korinthe zijn twee lange brieven, zodat we het vermoeden krijgen dat één brief kennelijk niet genoeg is. Te vrezen valt dat ook die tweede brief niet genoeg is gebleken.

De eerste brief aan de Korinthiërs is de tweede brief in het Nieuwe Testament. Eerst die aan de Romeinen, dan twee aan de Korinthiërs en dan een brief aan de Galaten. Deze brieven horen min of meer bij elkaar, omdat ze zich in het algemeen bezighouden met het verleden van de gelovige en hoe hij daar vanaf komt. Dat verleden drukt een groot stempel op de gelovigen. Het kost enige moeite om dat verleden los te laten en in plaats daarvan te leven in het heden.

Deze brieven houden zich bezig met:

• dat wij verlost zijn geworden;

• hoe wij verlost zijn geworden;

• waarvan wij verlost zijn geworden.

Heden en toekomst

Niettemin wordt er wel degelijk over het heden gesproken en naar de toekomst gekeken, maar in mindere mate.

Het heden wordt met name besproken in de daaropvolgende drie brieven, die van Efeze, Filippenzen en Kolossenzen. Die brieven houden zich voornamelijk bezig met de aard van de Gemeente en in het bijzonder ook met de hemelse positie van de Gemeente, die dus niet in de wereld is, maar in een andere omgeving.

De brieven aan de Thessalonicenzen spreken met name over de toekomst van de Gemeente. Ook daarin komt het verleden aan bod en zeker ook het heden, maar het gaat vooral over de toekomst van de Gemeente.

Dit is ook de reden waarom deze brieven in deze volgorde in de Bijbel staan.


1 Korinthe

1 Korinthe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *