Samenvattingen
0

Buiten de legerplaats

Hebreeën 13 : 13

Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

Deze woorden staan zo ongeveer aan het einde van de Hebreeën brief en beginnen met: ‘zo dan’. Dit vloeit dus voort uit al het voorgaande wat gezegd is.

Tot Hem uitgaan buiten de legerplaats lijkt ons nog wel wat, maar er staat meteen achter dat we ook Zijn smaadheid zouden dragen en dat is toch wel wat anders.

Zijn smaadheid dragen

Tot Hem uitgaan buiten de legerplaats lijkt ons nog wel wat, maar er staat meteen achter dat we ook Zijn smaadheid zouden dragen en dat is toch wel wat anders. Denk bijvoorbeeld aan de politiek: we leven nu in 2010 en hebben net een  kabinetsformatie achter de rug die uitmondt in een regering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV.  Hét politieke thema van de PVV is de islam.

Volgens de PVV is de islam geen religie, maar een politieke ideologie, met een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en overheersing. Daarom moet de islam bestreden en  teruggedrongen worden in Nederland. Alle andere politieke partijen, de christelijke incluis, denken daar anders over en zien de islam als een religie die past binnen het beleid van godsdienstvrijheid, zoals we dat van een keurig en tolerant land als Nederland gewend zijn. 

Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen?

En omdat dit de algemeen aanvaarde visie van alle overige politieke partijen is, zijn ook het CDA en de CU bang voor hun eigen reputatie. ‘Wat zullen de mensen  er wel niet van zeggen als wij tegen de islam zijn?’

Maar wij zouden niet bang zijn onze ‘goede’ naam te verliezen, maar als dat nodig  is Zijn smaadheid dragen. Als de Heere Jezus wat meer politiek gehandeld had, dan hadden ze Hem ook zeker niet gekruisigd. Hij draagt smaadheid en wij zouden er blij mee moeten zijn als wij Zijn smaadheid dragen, alleen al omdat dat nuttig is. 

De Heere Jezus heeft buiten de legerplaats geleden. Wat is dan die legerplaats? De legerplaats is Jeruzalem.


Buiten de legerplaats

Buiten de legerplaats

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *