Blog Wim de Goeij
5

Geen studie theologie maar Bijbelstudie

Doe geen studie theologie maar Bijbelstudie. Als iemand mij advies zou vragen omtrent de keuze voor theologie als studierichting, zou ik niet anders kunnen antwoorden dan een krachtig: volg geen studie theologie maar doe Bijbelstudie!

Aandacht wordt weggehaald van de Bijbel

Mijn kort-door-de-bocht advies is niet bedoeld om de studie theologie in z’n geheel te veroordelen, maar wel om ernstig na te denken over het effect dat zo’n studie eventueel kan hebben. Degenen die een baan of een positie willen waarvoor het diploma theologie nodig is, zouden zich namelijk bewust zijn dat theologie studeren grote schade kan toebrengen aan het persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus, in Gods Woord en in de Bijbel. Daarvan ben ik helaas teveel voorbeelden tegengekomen. Het zou niet zo mogen zijn, maar de studie theologie is gewoon niet goed voor een gelovige. De aandacht wordt weggehaald van de Bijbel en verlegd naar allerlei randverschijnselen en meningen. Het gaat niet echt om waarheidsvinding, maar om het kennen van uiteenlopende visies, waar men dan een keuze uit kan maken.

Ernstig verdwaald geraakt van Gods Woord

Wie niet uitkijkt is aan het eind van de studie weliswaar theoloog, met een diploma in de hand en wellicht een bijpassende baan, maar is ook ernstig verdwaald geraakt van Gods Woord. Twijfel en ongeloof heersen dan in de praktijk en worden – hoe kwalijk is dat – vervolgens overgedragen op mensen die het nodig hebben om de rechte kennis van Gods Woord te ontvangen. Mensen vertrouwen er wellicht op dat ze van een theoloog op basis van Bijbelstudie de Woorden Gods ontvangen, maar krijgen twijfel en ongeloof vanuit de studie theologie voorgeschoteld.

Duivelen in de Statenvertaling

Deze week werd ik weer eens bij dit onderwerp bepaald. Op een forum gaf iemand aan dat het woord “demonen” niet in de Bijbel voorkomt. Ze had er op gezocht, in de Statenvertaling. Ik reageerde daarop dat de zoekopdracht “duivelen”, zou moeten zijn, want zo worden demonen in de Statenvertaling genoemd. Ik schreef:

Het is het personeel van de duivel en ze bestaan wel degelijk, ook al zijn ze niet te zien. Ze kunnen wel “bezit” van mens of dier nemen en zo “communiceren”.

Daar wordt op gereageerd door iemand die theologie gestudeerd heeft:

“Je uitspraak dat de duivel en zijn personeel wel degelijk bestaan, is een geloofsuitspraak, niet een feit. Je mag geloven wat je wilt…. Ik geloof dat de verhalen in de bijbel laten zien wat mensen destijds geloofden, in de tijd waarin zij leefden. De vele gevallen van bezetenheid die in het Nieuwe Testament voorkomen, kunnen vandaag de dag medisch verklaard worden.”

Men gelooft niet dat duivel bestaat

Ik reageerde daar niet inhoudelijk op; het is niet noodzakelijk om overal op in te gaan en bovendien zou het teveel zijn voor dit forum. En wat moet ik antwoorden als men zo te zien niet gelooft dat de duivel en zijn personeel bestaan? Ik reageerde wel op een reactie van de vragensteller met:

Lees eens rustig alle stukken waar “duivelen” in voorkomt. Lees ze wel in de context, anders is het te beperkt. Je komt dan o.a. in Marcus 9, waar over de verheerlijking van Jezus op de berg wordt gesproken. In vers 38 wordt “duivelen” genoemd. In vers 17 begint de geschiedenis van iemands zoon (maanzieke knaap) die een “stomme” (niet sprekende) geest in zich had. De Here Jezus wierp die uit, want de discipelen konden dat toen niet. In deze geschiedenis zit overigens mooie typologie. Als je daar wat meer over wilt weten, kun je hier kijken: https://vlichthus.nl/de-maanzieke-knaap

De theoloog in kwestie kon kennelijk dit schot voor open doel niet voorbij laten gaan en reageerde direct:

Dat is precies wat ik bedoel: een jongen waarvan we vandaag de dag concluderen dat hij epileptische aanvallen had, werd in die dagen beschouwd als bezeten… In de context lezen wil zeggen dat je een tekst beschouwt in het licht van de tijd en cultuur waarin het geschreven werd. (Stichting Vlichthus leest de bijbel vanuit een bepaalde geloofsovertuiging,…)

Het gevaar van theologie studeren

En dát is nu precies wat ik bedoel met het gevaar van theologie studeren! Binnen een paar woorden is heel de geschiedenis weggeredeneerd en aan de diepere betekenis komt men al helemaal niet meer toe. De “dokter” van nu weet ongezien het antwoord op deze casus van bijna 2000 jaar geleden. Wat erg is, is dat in feite de Here Jezus wordt neergezet als iemand die het toen niet of niet zo goed begreep of alleen maar een toneelstukje ter lering opvoerde. Vers 25 van Marcus 9 zegt: “En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem.

Wat mij betreft is het puur ongeloof als je zegt dat we het tegenwoordig beter weten dan de Heer Zelf. Die wist heel goed waar het over ging, hier en op andere plaatsen. Deze jongeman was bezeten van een niet sprekende en niet horende geest, een demon. Dat leert mijn Bijbel en dat maakt de Here Jezus duidelijk. Meer of minder moet je er niet van maken. Wie zijn wij om dit te betwijfelen of niet te geloven? Het staat in de Bijbel en dus is het waar. In ieder geval voor mij als bijbelstudent. Voor deze theologiestudent is dat kennelijk anders. Daarom kan ik niet anders dan waarschuwen voor de studie theologie, als blijkt dat dit de resultaten van die studie zijn. Dat zal niet altijd het geval zijn, maar de opzet van de hele studie zorgt wel voor een grotere kans op het botweg ontkennen van wat geschreven staat.

“Een andere bijbelbenadering tegenover zetten”

De “polemiek” was nog niet klaar, hoewel ik mij onthouden heb van een inhoudelijke reactie op dit bericht.

Bovendien voelt de theoloog in mij dan de noodzaak om er een andere bijbelbenadering tegenover te zetten, zodat in ieder geval diegenen hier in de groep het punt van verschillende kanten kunnen bezien en hun eigen conclusies kunnen trekken.

De eerdere conclusie van de theoloog heet nu “een andere bijbelbenadering”. Ik denk echt dat dit het resultaat is van het volgen van de studie theologie, hoewel ik zeker niet iedereen en elke studie theologie zomaar over één kam wil scheren. Deze “andere bijbelbenadering” lijkt mij voldoende om mijn advies, danwel overweging, nog een keer in herinnering te roepen: geen studie theologie maar Bijbelstudie!


Geen studie theologie maar Bijbelstudie

maar Bijbelstudie

5 reacties op "Geen studie theologie maar Bijbelstudie"

 1. Zo is het maar net Wim. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Eph_6:12

 2. De Bijbel is inderdaad duidelijk genoeg, alleen moet je wel geloven wat er staat en dat niet proberen weg te redeneren omdat het je niet goed uitkomt of zoiets. Helaas is dat regelmatig het geval met mensen die theologie gestudeerd hebben. Ik hou het dus maar bij Bijbelstudie.

 3. Wim schreef:

  “De Bijbel is inderdaad duidelijk genoeg, alleen moet je wel geloven wat er staat….”

  Beste Wim,

  Lezen wat er staat is altijd de interpretatie van de lezer zelf, daarom zijn er vandaag de dag tienduizenden kerkgenootschappen. Dat hebben we aan Luther te danken die stelde voor de bijbel als enige authoriteit te erkennen. Zo werd iedere bijbellezer een paus. En als je het niet eens was of bent met de interpretatie van jouw kerk, dan start je voor jezelf een kerk. Een klein beetje theologie kan geen kwaad, dat zou deze site ten goede komen. Alleen maar met bijbel teksten citeren haalt het niveau omlaag.

  Groet.

 4. Beste Wim

  Je schreef:

  “De Bijbel is inderdaad duidelijk genoeg, alleen moet je wel geloven wat er staat en dat niet proberen weg te redeneren omdat het je niet goed uitkomt of zoiets. Helaas is dat regelmatig het geval met mensen die theologie gestudeerd hebben. Ik hou het dus maar bij Bijbelstudie.”

  De bijbel is een dood ding, net zoals elk boek. “Lezen wat er staat, is jouw interpretatitie of van die van bijvoorbeeld pastor Russel en al die anderen. Die geloven allemaal wat er staat, maar komen tot een andere visie. Er zijn momenteel duizenden denominaties, wie heeft er gelijk. Als je met elkaar van mening verschilt dat sluit je je toch aan bij een gemeenschap die jouw zienswijze deelt. Of je start een eigen gemeenschap met jouw interpretatie van de bijbel. Dat is wat jij gedaan, je bent je eigen éénmanskerkje gestart, dat is slim, je hoeft dan geen rekening met een ander te houden, je gelooft dan altijd wat er staat in de bijbel omdat dat je in jouw denominatie de enige authoriteit bent. Maar wat geeft jouw dan het recht om bijv, voor de JGn te waarschuwen, die geloven ook wat er in de bijbel staat. Wat betreft de interpretative authoriteit van de bijbel, is dat de individuele bijbellezer of zijn dat degenen die door Jezus bevoegd zijn om dat te doen.

  Groet.

 5. Men beroept zich op de autoriteit van De Schrift, ook Bijbel genoemd. Dit is correct maar behoeft toeluchting. Enkel de originele manuscripten in de brontaal zijn correct, alhoewel deze of verloren gegaan zijn of niet identiek zijn. Dit is een belangrijk gegeven. Verder hebben we een Franse uitdrukking die omgetaald naar Nederlands is “vertalen is verraden”. Bij vertaling maakt men steeds keuzes, of woord voor woord aan de ene kant, of gedachte voor gedachte aan de andere kant. Verder evolueert taal steeds en hebben woorden mogelijks een volledig andere betekenis na verloop van tijd, als voorbeeld de King James vertaling, die zowel een Oxford versie als een Cambridge versie heeft. Dus er staat inderdaad geschreven, men leest, doch een vertaling is nooit correct, om aan dit euvel te verhelpen kunnen meerdere vertalingen naast elkaar gebruikt worden. Dus SCHRIFTSTUDIE natuurlijk, maar hou vorige in gedachte. Sola scriptura is een mooi motto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *