Toegevoegd

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Gerelateerde berichten

2 Reacties

 1. 1

  Marion

  Dank je wel Bart voor alle samenvattigen die je maakt en deelt

  In Christus verbonden.

  Reply
 2. 2

  Sjors Roosenbrand

  De Bijbel is af inderdaad en het fundament gelegd. Ik hoor sommigen nog wel eens aankomen met de tekst:

  “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.” (Joh.14:12)

  Men (veelal charismaten en pinksterlieden) beroept zich op deze tekst om te bewijzen dat er voor de komst van Christus nog grotere wonderen zullen worden verricht door mensen in de tegenwoordige tijd. Nu staat hier m.i. niet dat er grotere wonderen verricht zullen worden, maar werken. Het mooiste en grootste werk werd aan het kruis verricht… welk groter werk willen we dan nu nog verrichten? Wie in deze tijd weet doden op te wekken? En dan niet een paar zoals Jezus deed, maar omdat er over grotere werken (wat ze dan met wonderen verwarren) wordt gesproken, zullen dit dan complete kerkhoven moeten zijn! Wie weet er niet een storm het zwijgen op te leggen, maar enorme tsunami’s te keren? Wie kan er ipv duizenden te voeden met slechts enkele broden en vissen, hongersnoden afwenden en hele volkeren redden van de hongerdood? Ik moet ze nog tegenkomen.
  Ik kan me voorstellen dat dit vers betrekking heeft op het werk van bekering. Wellicht dat er mensen zullen zijn die grote groepen naasten weten te bereiken en door het werk van de Heilige Geest deze mensen tot broeders en zusters weet over te halen. In dat opzicht kan ik me grotere werken voorstellen, maar anders niet. Tot dan wordt het aanprutsen door zogenaamde wonderdoeners die de duivel als souffleur hebben. Valse profeten met het hoogste woord, die oor- en egostrelende Godslasteringen de wereld in helpen. Valse hoop is wat deze mensen brengen, wolven in schaapskleren, kwakzalvers en goochelaars die de weg naar hun zogenaamde hemel bezaaien met wrakstukken van ontgoocheling. De hemel op aarde bestaat niet.

  “Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.” (2Tim.3:13)

  Met getergde groeten,

  Sjors.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij