Zalig en heilig

2

“We kijken uit naar zijn heiligverklaring”, kopte een krant in Brabant. Nou verheug ik mij op voorhand dat een mens tot geloof komt in de Here Jezus Christus, maar dat het zo in de krant komt te staan, verwacht je gewoon niet. Nieuwsgierig geworden naar wie er binnenkort tot geloof gaat komen, las ik het grote artikel. Nee…, zo is het niet gegaan, want ik weet inmiddels wel dat de heiligverklaring in de Rooms Katholieke kerk iets heel anders is dan de Bijbel het leert.

Peerke Donders zalig verklaard

De betrokkene naar wiens heiligverklaring uitgekeken wordt, is Peerke Donders, een Rooms Katholieke pater, die vanuit de provincie Brabant naar Paramaribo verhuisde om daar de kerk en de bevolking te dienen, alwaar hij in 1887 overleed. Dat hij na 27 jaar verzorging van leprapatiënten zelf niet melaats geworden was, wordt beschouwd als een wonder. Daar is het volgens de bekende Poolse Paus niet bij gebleven. De genezing van een kind van botkanker in 1929 zou op voorspraak van de toen al zo’n 55 jaar overleden Peerke (Petrus) zijn geweest. Dat wonder was genoeg voor de kerkelijk leider om Peerke in 1982 op de lijst van zaligverklaarden te laten plaatsen. Omslachtig, denk ik dan, Dat kan toch veel eenvoudiger! Dat leren we namelijk uit bijbelstudie. Voor deze gelegenheid pak ik maar 1 tekst, hoewel het de moeite waard is om alles omtrent dit woord op te zoeken en in de context te lezen.

Handelingen 2 : 21

En het zal zijn, dat een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Ik kan het niet duidelijker zeggen dan dat het hier staat. Waarom iemand zalig verklaren als hij of zij dat al ís op grond van het “aanroepen van de Naam des Heeren”? Of had hij dat nog niet gedaan dan? Maar in dat geval helpt een latere verklaring van anderen ook niet. Op grond van geloof in de Here Jezus Christus wórdt een mens zalig. Dat is pas een zaligverklaring! Een zaligverklaring door een mens is dan totaal overbodig. Heel erg is overigens dat daarmee geïmpliceerd wordt dat andere gelovigen niet zalig verklaard worden. Nogmaals, onderzoekt de Schriften en weet dan dat dit regelrecht ingaat tegen Gods Woord.

Heilig verklaard

Alsof het met die vreemde zaligverklaringen niet genoeg is, kent de RK ook heiligverklaringen. Die zijn zeldzamer en er moet meer voor gedaan worden. In het geval van Peerke moet eerst vastgesteld worden dat hij niet overleden is aan lepra, maar werkelijk aan de veronderstelde nierontsteking. Een dna-onderzoek van enkele resten moet dat duidelijk maken, maar vooralsnog lijkt dit goed te gaan voor degenen die Peerke hoger in de RK-rangorde willen krijgen. Daarnaast is er op z’n minst nog een wonder nodig. Op dit moment wordt er gezocht naar zo’n wonder om de heiligverklaring van Peerke mogelijk te maken. Het artikel in het Brabants Dagblad van 29-11-2013 zegt daarover:

… Sindsdien wordt er zowel in Nederland als in Suriname gewerkt aan zijn heiligverklaring. “Het is zoeken naar een wonder”, zegt Wim de Bekker, de bisschop van Paramaribo. … Hij laat een e-mail zien die zojuist heeft binnengekregen. De beheerder van Batavia schrijft daarin over langdurige rugpijn. Hij besloot toen een bezoek te brengen aan de tombe van Peerke Donders in de kathedraal. Pas toen hij weer thuis was dacht hij aan de rugpijn die hij had. Die bleek zomaar over te zijn. De bisschop zegt dat hij nog contact met de man moet hebben om te zien of de pijn niet is teruggekomen. Pas als het kwaad helemaal genezen is, zou het eventueel een wonder kunnen zijn. Het enthousiasme en de hoop stralen in ieder geval van De Bekker af. “We hebben echt een wonder nodig, Peerke Donders móet heiligverklaard worden.”

Ik ga over het voorgaande verder maar niks meer zeggen, behalve dat het ten hemel schreiend is! Laat ik eindigen met een paar voorbeelden hoe Paulus zich aan het begin van zijn brieven richt tot álle gelovigen.

Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn:

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:

Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:

Den heiligen en gelovige broederen in Christus, die te Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

En zo kan ik nog wel even doorgaan, want de Schrift maakt op zoveel plaatsen duidelijk dat een wedergeboren gelovige heilig en zalig ís verklaard door God Zelf. In Christus ís een gelovige heilig en ís hij of zij zalig.

Misschien een goed idee voor de bewonderaars van Peerke om het zoeken naar een wonder te staken en de oren te openen voor het Woord Gods. Bijbelstudie doen dus. Er staat om te beginnen genoeg daarvan op deze site. Zoek bijvoorbeeld eens op heiligmaking en geniet van goed geestelijk voedsel.

Zalig en heilig

(Bekeken: 380 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Wim de Goeij

Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

2 reacties

  1. Spijtig dat de schrijver van het stukje niet de moeite heeft genomen om zijn eigen denominatie te overstijgen en daadwerkelijk een neutraal onderzoek te doen naar het fenomeen heilig en zaligverklaringen. Nu blijft het een hooghartig en oppervlakkige veroordeling van iets wat hij overduidelijk niet kan of wil snappen.

    • Vlichthus
      Vlichthus on

      Ik behoor niet tot een denominatie en neutraal onderzoek van de Bijbel maakt simpel en onomwonden duidelijk dat het heilig- en zaligverklaren in de RK niet conform de Schrift is. Dat is niet moeilijk te snappen en er is ook niets hooghartigs aan. Ik geef gewoon mijn mening, meer kan ik en wil ik niet doen. Daarbij staat het een ieder uiteraard geheel vrij om daar mee eens of oneens te zijn.

Reageren