Het profetische woord

0

2 Petrus 1 : 16-21

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.

17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkhied ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.

19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;

21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Vers 19 is de climax van dit gedeelte. Wij hebben dat profetische woord en dat is zeer vast en in zekere zin het enige licht dat we hebben. Het Licht der wereld is Christus, maar Die kennen we alleen uit het Woord. Als we het normaal gesproken over het profetische woord hebben, dan denken we aan Daniël en Openbaring. Die boeken spreken over de dingen die nog moeten gebeuren. De aardigheid is dat er in dit Schriftgedeelte helemaal niet gesproken wordt over de dingen die haast geschieden moeten. Het gaat hier over actuele zaken. …

Lees verder in de PDF

Het profetische woord

(Bekeken: 142 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren