A. Klein Haneveld
0

36. Het Woord is en brengt leven

Het Woord is en brengt leven.

Romeinen 10 : 17 – Matthéüs 4 : 4

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 

Een ieder die gelooft, wordt zalig door het Woord van God

Het Woord van God ís en brengt leven. Een ieder die gelooft, wordt zalig door het Woord van God; niet door zómaar een woord, maar Góds Woord. Daarvoor moet de natuurlijke mens eerst de Heer aanroepen en vervolgens Zijn Woord geloven (aanvaarden en vertrouwen). Dan openbaart Christus Zich en spreekt tot de wedergeboren mens. Zo brengt Hij blijvend nieuw leven.

Die nieuwe mens hoeft alleen maar gemeenschap aan dat Woord te hebben, door ervan te eten en eruit te leven. Want waardoor kan dat nieuwe leven anders groeien? Nergens door; er is niets anders! Al ons werken, zwoegen enzovoorts, dient tot niets. Het bouwt ons leven niet op. Integendeel! Het put ons leven uit. Het is net als met de natuurlijke mens. Als men alleen maar hard werkt en niet eet, gaat het fout.

Het nuttigen van het Woord

Met de wedergeboren mens is dat net zo. De Schrift vertelt ons herhaaldelijk dat het blijven nuttigen van het Woord het enige is dat een gelovige moet doen om in de praktijk een gezond nieuw leven te kunnen leven.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Het Woord is en brengt leven

Het Woord is en brengt leven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *