Brochures
0

Egypte en haar monumenten

Egypte en haar monumenten

Egypte en haar monumenten. Een impressie van de NBC-reis in 1997. De Bijbelstudies maakten van deze Egypte-reis iets extra’s.

Gezeten aan de voet van de Grote Piramide van Gizeh. Met het oog gericht op de Sphinx en zelfs in een schommelende bus, reizend door het gebied dat ”de kinderen Israëls” zo lang geleden bewandelden, ontvingen wij de nodige informatie (zie pagina met audio bestand van de reis).

Dat de reis, georganiseerd door het Nederlands Bijbelstudie Centrum, iets extra’s bracht, komt ook door het bezoeken van de plaatsen die voor Bijbelliefhebbers een betekenis hebben en die doorgaans niet door toeristen bezocht worden.

Waardevolle monumenten in Egypte

Omdat de Bijbel als historische bron boven alles werd gesteld, heeft deze reis mij veel duidelijk gemaakt over Egypte en in het bijzonder over zowel het verleden als de toekomst van twee van haar waardevolste monumenten.

“Te dien dage zal de HEERE een altaar hebben in het midden van Egypteland, en een opgericht teken aan haar landpalen voor den HEERE. En het zal zijn tot een teken, en tot een getuigenis den HEERE der heirscharen in Egypteland, want zij zullen tot den HEERE roepen vanwege de verdrukkers, en Hij zal hun een Heiland en Meester zenden, Die zal hen verlossen.” (Jesaja 19 : 19, 20)

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


Egypte en haar monumenten

Egypte en haar monumenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *