A. Klein Haneveld
0

35. Alle knie zal zich buigen

Alle knie zal zich buigen.

Filippenzen 2 : 8-11 Alle knie zal zich buigen

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

De kans tijdens het aardse leven

Elk mens krijgt tijdens zijn of haar aardse leven de kans te kiezen voor eeuwig leven. Wie dat niet doet blijft onder de toorn van God en zal in de toekomst veroordeeld worden. Wie gelooft in de Zoon hééft het eeuwige leven en wordt niet veroordeeld.

De oproep wordt daarom gedaan vrijwillig de “knie te buigen” voor Jezus Christus de Heere. Er staat echter dat “alle knie”, dus iederéén, zal buigen voor de Heer. Alverzoeners denken hierbij dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden en voor eeuwig zal leven. Dat is echter absoluut géén Bijbelse leer. Alleen gelovigen (= een overblijfsel) worden behouden.

Gelovigen buigen zélf de knie voor de Heer

Gelovigen buigen zélf de knie voor de Heer. Ongelovigen worden – op de Jongste Dag – door de Heer gedwongen de knie te buigen, maar dan zonder ontvangst van eeuwig leven.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Alle knie zal zich buigen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *