A. Klein Haneveld
0

37. De goede strijd

De goede strijd.

2 Timótheüs 4 : 7

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;

Romeinen 8 : 37

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

“Den goeden strijd strijden” gaat over een geestelijke strijd. Die van Paulus bestaat eruit dat hij de kennis van Christus openbaar maakt.

De overwinning van die strijd is dat het inderdaad gebeurt. Als hij dat niet zou doen, zou dat een nederlaag zijn. Dit geldt niet alleen voor hem, maar ook voor alle gelovigen. Door het leven van Paulus werd altijd en overal de kennis van Christus openbaar gemaakt; niet alleen in woorden, maar ook in daden. Paulus’ strijd was om dat Woord te prediken en niet om andere mensen te bewegen dat Woord te accepteren.

Het geloof behouden

Paulus streed de goede strijd, beëindigde de loop, behield het geloof en ontving daarvoor de triomf.

Bij dit onderwerp is het ook goed te weten dat de strijd van een gelovige nooit kan zijn tegen de zonde in de eigen oude mens, noch tegen de zonde in een ander. Dat gevecht hoeft, nee, mag zelfs niet (meer) gestreden worden, omdat díe strijd gestreden ís door de Heer Zelf en in Hem Die ons liefgehad heeft en nog heeft, zijn wij méér dan overwinnaars.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De goede strijd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *