Samenvattingen
0

De laatste Adam, de Nieuwe Mens

We hebben eigenlijk elk jaar hetzelfde onderwerp, namelijk Christus. We houden ons bezig met wie Hij is en wie wij zijn in Hem.

1 Korinthe 15 : 45, 46

Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

Dat geldt voor allen die in Christus zijn. De eerste mens Adam is gewoon Adam, de figuur die wij kennen uit het Oude Testament. De oude mens Adam wordt in de Bijbel van toepassing gebracht op ieder mens. Ieder mens is belast met het leven van Adam en met de dood, die wij allen in hem gekregen hebben, van nature en door geboorte. De laatste Adam is van toepassing op Christus en op allen die aan Hem deelachtig geworden zijn.

1 Korinthe 15 : 47, 48

De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.
Hoedanig de aardse (is), zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de hemelse (is), zodanige zijn ook de hemelsen.

Wij zullen net zo’n lichaam ontvangen als de Heere Jezus Christus. Wij zijn in de hemel gezet. We hebben een geestelijk lichaam ontvangen en zullen in de toekomst een hemels lichaam ontvangen. De hoedanigheden van Christus zouden ook onze hoedanigheden zijn. We zouden dezelfde gezindheid hebben als Hij. In de toekomst zullen we er weliswaar niet allemaal hetzelfde uitzien, maar we zullen allemaal verschillend zijn. Dat is nu zo en dat zal straks ook zo zijn.

Adam is eigenlijk een titel

Er zijn natuurlijk meer mensen dan de eerste en de laatste Adam. De Bijbel maakt echter duidelijk onderscheid tussen de eerste en de laatste Adam. Eigenlijk is het een titel. De eerste Adam is het hoofd van de eerste mensheid en de laatste Adam is het Hoofd van de laatste mensheid. De meeste mensen denken dat Adam “mens” betekent en in zekere zin is dat ook zo, maar precies vertaald, betekent het ‘rood’. Dat is afgeleid van ‘adama’, wat aarde betekent. Zo is de aarde de moeder van Adam. De mens is immers uit de aarde aards. De naam fungeert dus voor de rest van de mensen als een soort familienaam, omdat we allemaal van Adam afstammen.

Alle mensen hebben dezelfde aard als hun gemeenschappelijke voorvader: dezelfde zondige natuur.

Zoals de eerste Adam model staat voor de natuurlijke, oude mens, zo vinden we aan de andere kant de laatste Adam, Die model staat voor de hemelse, nieuwe mens.


De laatste Adam, de Nieuwe Mens

De laatste Adam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *