A. Klein Haneveld

5. Daniël

Daniël 12 : 4

En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

Daniël moest de woorden toesluiten tot de tijd van het einde (= de eindtijd). De eindtijd (= de laatste dagen) begon bij de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem en strekt zich uit tot het einde van de laatste dagen, namelijk wanneer de oude schepping zal verdwijnen.

De breuk in de historie

Velen zullen de betekenis van het die Bijbelboek nazoeken en later ook begrijpen. Dat hangt samen met het feit dat er over dingen gesproken wordt die nog verborgen moesten blijven. De breuk in de historie was niet bestemd voor ongelovigen. Voor verstandigen (= gelovigen) hoeft de inhoud van het boek Daniël niet verborgen te zijn.

Deze Bijbelstudie “snijdt het Woord recht” en behandelt naast de twaalf hoofdstukken van dit Bijbelboek diverse andere Schriftplaatsen die rechtstreeks verband houden met de profetische woorden uit de visioenen van Daniël. Matthéüs 24, 1 Thessalonicenzen 5 en natuurlijk diverse hoofdstukken van Openbaring komen dan aan de orde.

Het “eindspel”

Het bepaalt ons bij het “eindspel” waarbij namen en begrippen als Babel, Jeruzalem, de “tien-statenbond”, “het beest”, de “tien hoornen” en de “kleine hoorn”, “tijd, tijden en een halve tijd”, de 69-ste en de 70-ste week en de “onderbreking door de verborgenheid” de revue passeren.

De bestudering van het boek kost enige inspanning, maar zorgt er mede voor dat wij als gelovigen Gods Plan helder mogen zien.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Daniël

Daniël