A. Klein Haneveld
0

19. De leer der restitutie

De leer der restitutie.

Genesis 1 : 1-2

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De leer der restitutie

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Er staat niet bij vermeld wanneer God dat deed. Over de tijd tussen Gods scheppingsdaad (vers 1) en de (vers 2) “nederwerping der wereld die van over lang was” (volgens Petrus) is heel weinig bekend. De Bijbel pikt het verhaal weer op in vers 3 van Genesis 1. Vanaf daar wordt verhaald over het zeven dagen durende herstel – de restitutie – van de door God nedergeworpen wereld. De rest van Gods Woord gaat over niets anders dan de “zwangerschap” van een oude gevallen schepping.

Deze schepping in door God Zelf hersteld met een doel

Deze schepping is door God Zelf hersteld met als doel het voortbrengen van nieuw leven in een nieuwe schepping. Het herstel – de restitutie – is een volwaardig onderdeel van Gods Plan. Er ging niets fout, ook niet met de uit de gevallen aarde geformeerde Adam. “En God zag dat het zeer goed was”, vertelt Genesis over het herstelwerk van de Schepper aller dingen.

De Nieuwe Schepping

Volmaakt wordt het pas in de nieuwe schepping, waarvan de Here Jezus Christus als Eersteling ons is voorgegaan. Hij is de tweede en de laatste Adam en Erfgenaam van de nieuwe schepping, die compleet zal zijn na het vergaan van de huidige herstelde schepping.

Deze zeer verhelderende Bijbelstudie geeft antwoord op veel vragen waarop gelovigen eigenlijk nooit een goed antwoord hebben gehad.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De leer der restitutie

De leer der restitutie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *