A. Klein Haneveld
0

61. Bijbelse typologie

Bijbelse typologie.

Romeinen 5 : 14

Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.

Typologie (het Griekse “tupos”, vertaald met “voorbeeld”) wordt in de Bijbel gebruikt ter illustratie van het onderwerp dat besproken wordt. Voor wie zich niet aan Christus onderwerpt, wie niet gelooft dat alleen Gods Woord de Waarheid is, verbergt typologie juist de achterliggende waarheden.

Beelden en illustraties in de Bijbel

De oprechte gelovige mag zich echter verblijden in alles (en dat is heel veel) dat in beelden en illustraties in de Bijbel te vinden is. Ze onderwijzen, brengen bewondering bij voor het Woord Gods en bewijzen dat Zijn Woord waar is.

Bijbelse typologie is gebaseerd op de letterlijke en historische betekenis van de Schrift. Jona was, als type van Christus, een historische figuur en de verhoogde slang, ook als type van Christus, een historische voorwerp.

Typen spreken over de toekomende dingen

Typen maken deel uit van de heilsgeschiedenis en zijn profetisch. Ze spreken in het algemeen over toekomende dingen. Ze zijn door God ontworpen, naar Zijn plan geformeerd en door Zijn Geest geïnspireerd. Daarom zou men er grondig kennis van nemen en er met respect en voorzichtigheid mee omgaan.

Dan is Bijbelse typologie prachtig en van grote waarde voor gelovigen.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Bijbelse typologie

Bijbelse typologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *