A. Klein Haneveld
0

51. De baard van Aäron

De baard van Aäron.

Psalm 133: Een lied Hammaälôth, van David

1 Ziet, hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!

2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.

3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen, en het leven tot in der eeuwigheid.

Nieuw leven voor de mens

Nieuw leven voor de mens is mogelijk! Niet uit zichzelf maar alleen door dé Koning, Hogepriester en Profeet, de Here Jezus Christus. Hij is gezalfd met kostelijke olie die als eerste over het Hoofd en de Baard uitgegoten wordt, om uiteindelijk eeuwig tot zegen te zijn van heel de nieuwe schepping.

Deze Bijbelstudie over Psalm 133 toont de uitgebreide en veelkleurige waarheid die het beeld van zalving met zich meedraagt. De ziekte en genezing van Hizkia, geïllustreerd door de schaduw op de zonnewijzer, de baard, de structuur in Psalm 120 t/m 134, de bedekking van de bergen van Sion en nog meer, wijzen op de grote zekerheid van nieuw leven in Christus.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De baard van Aäron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *