67. Twee opgewekte vrouwen

0

Lukas 8 : 42-44

42 Hij [Jaïrus] had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo verdrongen Hem de scharen. Twee opgewekte vrouwen

43 En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had; en van niemand had kunnen genezen worden,

44 Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.

In dit Bijbelgedeelte lopen twee tekenen door elkaar heen. Zowel de opwekking van het dochtertje van Jaïrus als de genezing van een bloedvloeiende vrouw beelden herstel van vruchtbaarheid uit. De weg van de Here Jezus naar de opwekking van het meisje werd onderbroken door de genezing van een vrouw, die Hem van achteren en in het verborgene aanraakte in geloof. Beide tekenen wijzen op Gods handelen met de twee en de tien stammen. De zieke vrouw is een type van de tien stammen waaruit ná haar genezing de Gemeente van eerstelingen uit alle volkeren wordt gevormd. Zolang zijn de twee stammen, het aardse Israël dat uitgebeeld wordt door het dochtertje van Jaïrus, nog dood. Pas na de voltooing van de Gemeente wekt God ook het gelovig overblijfsel uit Israël alsnog tot leven.

Nr. 67 – A5 – 30 pag. – € 2,00 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

Twee opgewekte vrouwen

(Bekeken: 311 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren