A. Klein Haneveld
0

68. De rode vaars

De rode vaars.

Hebreeën 9 : 13, 14

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?

Een merkwaardig offer in Numeri 19

Numeri 19 vertelt over het merkwaardige offer van de volkomen rode vaars. Dit offer onderscheidt zich van alle andere offers.

Wat is er zo bijzonder aan? Waarom komt Paulus er in Hebreeën 9 op terug? Wat is de grotere betekenis van het offeren van de rode vaars en van de as die overblijft? In ieder geval wordt duidelijk dat gelovigen geen slecht geweten hoeven te hebben vanwege de aanraking met dode werken door ons aards lichaam.

Een volmaakte Hogepriester

Wij hebben namelijk een volmaakte (getrouw en barmhartig) Hogepriester, die bij God gesteld is in alle zaken die voor de mens te doen zijn. (Hebreeën 5) Hij reinigt ons! Dat is het evangelie voor iemand die nog tot de Heer moet komen, maar evenzo ook voor degene die met Hem gestorven, begraven en opgewekt is.

Het gaat, zoals altijd, om geloven wat er door de Heer gezegd is en in de Schrift geschreven staat.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De rode vaars

De rode vaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *