Muziek
0

My hope is built on nothing less

My hope is built on nothing less

De 2017-verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland zijn net gehouden. Een record aantal Nederlanders is gaan stemmen.

De talrijke kiezers, om wier gunst wekenlang is “gevochten”, vertrouwen van weinig tot veel op degenen aan wie zij hun stem hebben toevertrouwd.

Zij hopen op… In ieder geval hopen zij erop dat de gekozen volksvertegenwoordigers zich inzetten om hun persoonlijke omstandigheden goed te houden of te verbeteren. Zij hopen op een goede en rechtvaardige regering. Of degenen die hopen er ook werkelijk op vertrouwen dat het goed komt, betwijfel ik. De ervaring leert dat het woord “hopen”, als het wordt toegepast op de mens, de betekenis in zich heeft van: we zullen nog maar moeten bezien of het gaat lukken. Zekerheid is er bepaald niet en de geschiedenis laat zien dat eigenlijk altijd het vertrouwen niet waargemaakt wordt.

Zo solide als een rots

Hoe anders is het met de zo solide als een rots zijnde beloften van onze Heer en Heiland, de Here Jezus Christus. De apostel Petrus zei daar over:

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

100% zeker zijn

Geen enkele twijfel is er of Zijn Woord, Zijn beloften, Zijn Plan ook werkelijkheid zijn geworden en nog zullen worden. Er staat nog veel te gebeuren. Bij de Here Jezus Christus, de God van de Bijbel, betekent het woord “hopen” dat men er 100% zeker van kan zijn. Niets minder. Dat wij daarop volledig mogen vertrouwen. Bijvoorbeeld als het gaat over ons behoud en ons leven uit Genade, voor nu en in de toekomst. Wij mogen volgens Paulus in Romeinen 8 verzekerd zijn dat de hoop op Hem niet ijdel (leeg) is:

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Aan deze geweldige dingen moet ik denken als ik iedereen zo druk doende zie in de verkiezingstijd. Er wordt zoveel energie aan de zwakke beloften van de mens besteed en er is zo weinig aandacht voor de vaste beloften Gods.

Edward Mote

Ik moet dan ook denken aan de hymn “My Hope Is Built on Nothing Less“, geschreven in 1834 door Edward Mote, een Engelse pastor. Een prachtig nummer, dat voor mij goed weergeeft waar het in mijn leven werkelijk om draait. Mooi langzaam gezongen op gedragen muziek om het volgende goed te laten doordringen:

Mijn hoop is op niets minder gevestigd dan op Jezus’ bloed en rechtvaardigheid.
Op Christus, the solide rots, sta ik. Al het andere is drijfzand.

Luister eens naar dit nummer, in dit geval uitgevoerd door Tennessee Ernie Ford en zijn muzikaal gezelschap en lees de onderstaande tekst.The Solid Rock

My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness;
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesus’ name.

Refrein
On Christ, the solid Rock, I stand;
All other ground is sinking sand,
All other ground is sinking sand.

When darkness veils His lovely face,
I rest on His unchanging grace;
In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.

His oath, His covenant, His blood
Support me in the whelming flood;
When all around my soul gives way,
He then is all my hope and stay.

When He shall come with trumpet sound,
Oh, may I then in Him be found;
Dressed in His righteousness alone,
Faultless to stand before the throne.My hope is built on nothing less

My hope is built on nothing less

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *