A. Klein Haneveld
0

72. Filippenzen

Fillipenzen.

Filippenzen 4 : 4

4  Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.

Dit vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die blijde boodschap (Evangelie) zouden wij leven.

Als dat geen blijdschap voorbrengt, mankeert er iets aan de boodschap of aan onze aanvaarding daarvan. Het Evangelie is tot redding en tot zaligheid, niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook in ons leven nu.

Oproep tot dienstbaar zijn aan de Here Jezus Christus

Deze brief roept gelovigen op dienstbaar te zijn aan de Here Jezus Christus en als leden van Zijn Lichaam, Zijn Gemeente, te wandelen in navolging van Hem. Hij wordt ons tot voorbeeld gesteld.

Wij zouden dienstbaar zijn, niet omdat het geschreven wet is, maar uit ons hart. Beseffend dat de Heer een goed werk aan ons begonnen is, dat hij zal voleindigen in de Dag van Christus.

God heeft ons bekwaam gemaakt om te dienen

Zijn werk slaagt alleen als wij ons er aan onderwerpen. Niet wij zouden ons nieuwe leven onder controle krijgen, maar Hij zou dat doen. Van ons wordt slechts beschikbaarheid, dienstbaarheid en nederigheid verwacht. Het is God Zelf die ons bekwaam heeft gemaakt om Hem en de Gemeente te dienen.

Dat dienen is de hoogste vervulling van het leven en dat verblijdt ons werkelijk. Als wij als wedergeboren kinderen Gods Hem dienen in dit leven, in deze zondige wereld, dan delen wij in de heerschappij van de Here Jezus Christus. Ons wacht loon en heerlijkheid op basis van de goede werken die God in ons doet. Als gelovige is het onze verantwoordelijkheid om ons voor dat werk 100% ter beschikking te stellen.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Filippenzen

Filippenzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *