A. Klein Haneveld
0

De maanzieke knaap – 56

De maanzieke knaap.

Markus 9 : 14-29

17 En een uit de schare antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.

20 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij, vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende.

26 En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; ….

28 En als Hij in huis gegaan was, vraagden Hem Zijn discipelen alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

Discipelen konden “stomme geest” niet uitdrijven

De discipelen konden een “stomme geest” niet uitdrijven. Zij wilden wel, maar konden het niet, omdat het niet de bedoeling was. Zij hadden wel degelijk de macht – en bij gelegenheid ook de opdracht – gekregen om boze geesten uit te drijven. Dat zij het in dit geval niet konden, heeft te maken met de hogere betekenis van deze geschiedenis.

Profetisch en typologisch voor Israël bestemd

Het wonder van uitdrijving is een teken en heeft dus vooral een profetische en typologische betekenis; in eerste instantie voor Israël, maar ook voor de mensheid in het algemeen én voor de individuele mens. Deze Bijbelstudie gaat daarop in en bepaalt ons bij de positie van de gelovige in deze bedeling. De Heer is niet op de aarde, maar bevindt Zich buiten het blikveld van de wereld in zijn verheerlijkte positie op de “berg”.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De maanzieke knaap

De maanzieke knaap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *