A. Klein Haneveld
0

50. De drijvende bijl

De drijvende bijl.

2 Koningen 6 : 1-7

2 Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken, om er te wonen…

5 En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel; en hij riep, en zeide: Ach, mijn heer, want het was geleend. De drijvende bijl

6 En de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen.

Typologie uit de tijd van Elia en Elisa

Een bijl drijft niet en daarmee is het een eigenaardig geschiedenis, die speelt in de tijd van Elia en Elisa. De “drijvende bijl” zit vol met typologie. Het laat zien dat wie zijn levenskracht verliest, een ander leven – uit het water – terugkrijgt.

Een oprechte gelovige is weliswaar krachtig en leeft in de overwinning, maar die kracht is niet afkomstig uit zijn oude mens of uit verbetering van die oude mens. Hij heeft die kracht ontvangen juist omdat hij eerst zijn geleende “bijl” (kracht) is kwijtgeraakt. Omdat hij erkende zijn eigen – geleende – kracht kwijt te zijn en zich wende tot de genade van Elisa, namelijk tot de Heer Zelf, kreeg hij een andere kracht uit de dood terug.

De kracht van God

Het gaat om die kracht waarmee God onze Here Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. De oude mens zou zich wenden tot “de man Gods” om daarna het onvergankelijke leven te kunnen leven; niet in eigen kracht, maar in de kracht van God.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De drijvende bijl

De drijvende bijl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *