Blog Wim de Goeij
0

Wij hebben een heerlijke Koning!

Wij hebben een heerlijke Koning. Nog even en dan heeft Nederland een koning. Geheel in de lijn der verwachtingen is er enorm veel over te doen. Voor- en tegenstanders laten zich in ruime mate horen of lezen en iedereen heeft er wel een mening over.

De koning van Nederland wil geen gezeur

In Nederland zijn we het uiteraard niet eens met elkaar. Toch lijkt er in één opzicht wel een eenduidige mening gevormd te kunnen worden. Het lijkt er namelijk op dat zo’n beetje iedereen het er over eens is dat de koning niet teveel te vertellen moet hebben. De koning van Nederland moet de facto geen macht hebben om over zijn “onderdanen” te regeren. Zelfs de aanstaande koning geeft dat aan. Hij wil op dit gebied geen gezeur. Pragmatisch als hij is, wil hij – denk ik – niet het risico lopen zijn baan kwijt te raken doordat de spreekwoordelijke “kop boven het maaiveld” in dit geval de zijne zou zijn vanwege een aanmatigende houding dat hij ook maar iets te zeggen zou willen hebben over de mensen met een Nederlands paspoort.

De politiek wil de koning “klein” houden

De politiek doet ook uitermate haar best om de koning “klein” te houden. Onder andere door de discussie over het geld dat aan de monarchie besteed wordt en het salaris dat het koningshuis ontvangt. Daar zit in verscholen dat de macht over het bestaan van de monarchie in handen is van anderen dan het koningshuis. Het heeft een waarschuwing in zich: “Let op! Wie betaalt, die bepaalt.”

In de manier waarop onze maatschappij ingericht is, valt het koningshuis onder “ministeriële verantwoordelijkheid” en daarmee is meteen duidelijk wie er in de praktijk de baas is. In ieder geval níet de koning. Ons koningshuis wordt dus zwaar de mond gesnoerd, heeft nagenoeg geen enkele zeggenschap, laat staan macht. En toch zijn deze zaken juist keihard nodig om leiding te kunnen geven aan een heel volk. Wil een koning kunnen zorgen voor zijn volk, verantwoordelijkheid kunnen dragen, dan moet hij een naam hebben “welke boven alle naam is”. Een koning hoort boven iedereen te staan, dé autoriteit zijn. Pas dan is het gebruik van deze titel terecht. Zodra er in de praktijk iets of iemand boven de koning staat, is hij geen koning meer! De man in kwestie heeft geen macht, geen kracht en geen autoriteit. Gebruik van deze titel is daarom in dat geval onterecht. Een koning die niet boven iedereen staat is een contradictio in terminis. Naam en inhoud zijn niet in overeenstemming met elkaar.

De volgende keuze…

Ik pleit derhalve voor de volgende keuze: Of we schakelen over naar het systeem dat de koning van een land ook echt de baas is en zich met door hem zelf uitgekozen bekwame en wijze mannen en vrouwen het land regeert, de vruchten daarvan plukt en zorgt voor zijn onderdanen óf we stoppen met deze vorm; in ieder geval met het woordgebruik omtrent koning en koningshuis. Het eerste idee gaat het natuurlijk niet halen en het tweede ook niet, ondanks de verwoede pogingen van de republikeinen in ons land. Het zal dus wel bij het oude blijven. Hom noch kuit, vlees noch vis. Verder aanmodderen en de keuze rechtvaardigen met uitspraken dat we als land toch één gezicht moeten hebben in het buitenland en dat het hebben van een koningshuis (vooral Maxima) heel goed is voor de internationale handel.

Niet druk maken om wat gebeurt

Maak ik me overigens druk om deze materie? Niet echt. Ik constateer alleen en weet dat mijn mening geen enkele verandering teweeg zal brengen. Dus niet druk maken over wat er gebeurt in het land waar ik in geboren ben. Ik moet zeggen dat dit prima lukt, omdat ik mij gelukkig prijs dat ik – in de nieuwe mens – deel uitmaak van een Koninkrijk met een Koning die met recht met deze titel aangesproken kan worden. De Koning van het Koninkrijk der Hemelen (waarvan gevraagd wordt dat dit ook op aarde mag komen, zoals het nu alreeds in de hemel is) heeft alle macht, kracht en autoriteit. Van Hem weet ik zeker dat Hij uitermate boven de mens staat.

Ik hoef niet bang te zijn voor alle negatieve zaken die rondom een aardse koning hangen. De geschiedenis is daar vol van en op basis daarvan is het ook niet zo verwonderlijk dat “onderdanen” niet meer door koningen geregeerd willen worden. Wat ervoor teruggekomen is werkt ook niet echt, gezien de immense puinhoop waarin de wereld verkeert. Mijn Koning is niet van vlees en bloed en wordt ook niet “door de dood verhinderd te blijven”. Hij is eeuwig, alwetend, in staat om te spreken en daarmee letterlijk dingen tot stand te brengen. Zo is de oude aardse schepping ontstaan en ook de nieuwe hemelse, lees ik in Zijn “manual” de Bijbel.

Deze Koning dien ik heel graag

Dualistisch als ik ben in het vlees waarin ik geboren ben, maak ik deel uit van de aardse maatschappij en zie ik wel wie het daarbij voor het zeggen heeft. Ik hoop altijd dat het mij door hen, hem of haar niet te moeilijk gemaakt wordt. Aangezien ik door geloof ook deel gekregen heb aan het Koninkrijk der Hemelen, met als Koning de Here Jezus Christus, richt ik mij liever op Hem. Deze Koning heeft mij het eeuwige volmaakte nieuwe leven gegeven! Een leven zonder de problematieken die we in het vlees kennen. Een betere verzorging kan ik niet wensen. De Koning heeft daar ook de macht toe. Het is geen loze belofte.

Deze Koning dien ik heel graag. Geen enkele moeite mee. Ik leef uit Zijn Genade, uit Zijn hand. Belasting hoef ik niet te betalen. Dat is heel prettig leven in de wetenschap dat dit alles nooit zal verdwijnen, aangezien mijn Koning boven iedereen staat, trouw is aan Zijn woord en voor altijd aanwezig zal zijn. Niets of niemand kan Hem als Koning verdrijven of Zijn macht en kracht inperken. Ook dé vijand van de mens – de dood – heeft geen vat op Hem en daarmee ook niet op Zijn volk. De Koning draagt daarom met recht die Naam en Zijn onderdanen zijn daar maar wat blij mee. Ik in ieder geval zeer zeker.

Een lied: Wij hebben een heerlijke Koning

Tot slot een lied. Er is al weer veel te doen over het koningslied dat op 30 april 2013 ten gehore gebracht moet gaan worden. “Storm van kritiek”, “schokkend” en “waardeloos” zijn enkele termen die op Twitter voorbij komen. Ik let er maar niet op en wil er ook geen mening over vormen. Ik denk liever aan één van de vele Koningsliederen uit de bundel van Johannes de Heer. Het is nummer 804: “Wij hebben een heerlijke Koning”. Helaas wordt dat niet door alle kelen gezongen, terwijl het zo prachtig en vol waarheid is. Wat heerlijk om vol overtuiging en in volle verzekering te kunnen zingen:

Wij hebben een heerlijke Koning.
Wij hebben een heerlijke Koning.
Hij is onze hulde zo waard.
Geen Naam klinkt zo schoon en zo lieflijk,
daarboven, noch hier op deez’ aard.

refrein: Wij hebben een heerlijke Koning

Jezus, Gij mijne rust, Gij zijt mijn leven en lust.
Wij hebben een heerlijke Koning! O Jezus, Gij mijne lust!

Zie de PDF van dit lied; lees het, zing het, speel het en geniet van de zekerheid dat wij een heerlijke Koning hebben.

En voor 30 april 2013…: Allemaal een fijne koninginnedag / koningsdag.


Wij hebben een heerlijke Koning!

Wij hebben een heerlijke Koning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *