Mozes: machtig type van Christus

0

Want: Beiden zijn een uitdrukking van het “Woord Gods” ;

Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar…
Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen;
Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen;
Beiden wisten dat de Bedeling der wet zeer tijdelijk was, namelijk…

Totdat het Zaad gekomen zou zijn (Galaten 3 : 16)! Het wachten was op Hem, van Wie de wet getuigde. Mozes zocht door aanschouwelijk onderwijs getuigenis te geven van Hem, Die komen zou.

Lukas 24 : 25; 24 : 44; Johannes 6 : 46:

De HEERE Jezus Christus wist en geloofde, dat heel de wet getuigde van Hem alleen.

Heel de tabernakel bijvoorbeeld, is een type van Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente.

Het is heel vervelend voor Mozes, dat zijn naam gekoppeld is aan een leven onder de wet, terwijl de Naam van de HEERE Jezus Christus staat voor een leven onder het Nieuwe Verbond der Genade.

Lees verder in de PDF

Mozes machtig type van Christus

(Bekeken: 321 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Ad Leeuwenhage

Spreker Ad Leeuwenhage (zie www.advocaal.nl) deelt niet alleen op spreekbeurten zijn rijke kennis en liefde voor Gods Woord. Ook via de studies, die in PDF te downloaden zijn, mogen wij daar gebruik van maken.

Reageren