Psalm 1

0

We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus. En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag en bij nacht Zich alleen verlustigt in het Woord van God, dan kunnen wij eigenlijk aan Niemand anders denken, dan aan onze HEERE Jezus Christus.

Het is dan ook het Loflied op Deze Man. Die op grond van Zijn geloof en trouw aan God en Zijn Woord, Zijn weg in gehoorzaamheid gegaan is. Dwars door lijden, verdriet, smaadheid, vernedering, lastering, kruisiging en dood heen. Daarom: Psalm 1

Is Hij door God opgewekt uit de dood.
Is Hij uitermate verhoogd geworden.
Heeft Hij een Naam ontvangen, die boven alle naam is.
Heeft Hij een positie ontvangen, boven alles en iedereen.
Is Hij gezeten op de troon Zijner heerlijkheid, aan de rechterhand Gods.
Is Hij gezeten op de troon der genade, als hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Ordening van Melchizédek.
Daar is Hij voor iedereen die Hem gehoorzaam is, Oorzaak van Eeuwige Zaligheid.

Hij is de Enige Waarachtige, Rechtvaardige Mens. Alle Psalmen getuigen dan ook in de éérste plaats van onze HEERE Jezus Christus. En dit geldt eigenlijk voor heel de Schrift.

Lees verder in de PDF

Psalm 1

(Bekeken: 315 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Ad Leeuwenhage

Spreker Ad Leeuwenhage (zie www.advocaal.nl) deelt niet alleen op spreekbeurten zijn rijke kennis en liefde voor Gods Woord. Ook via de studies, die in PDF te downloaden zijn, mogen wij daar gebruik van maken.

Reageren