A. Klein Haneveld
0

2. De brief van Jakobus

De brief van Jakobus.

Jakobus 1 : 1

Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.

Met het allereerste vers van deze brief van de hand van de “Broeder des Heren”, moet het al duidelijk zijn dat de inhoud vooral bestemd is voor de gelovigen die leven tussen de wederkomst van Christus op de Olijfberg en het begin van de “duizend jaar”. De nadruk ligt zelfs op de laatste 33 jaar van die periode die in totaal 40 jaar (een generatie, een geslacht) zal duren.

Brief i.v.m. openbaring Koninkrijk van Christus op aarde

Bij de bestudering van de brief van Jakobus is het van het grootste belang te beseffen dat die brief geschreven is in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus hier op aarde. Dat was zo in de tijd van Handelingen en dat zal zeker zo zijn in de tijd die ná de huidige (vijfde) bedeling komt.

De brief behandelt onderwerpen en activiteiten die van toepassing zijn op de toekomende bedeling, waarin God niet meer zoals in deze bedeling in het verborgene werkt aan Zijn Heilsplan. De brief van Jakobus is vooral bedoeld om aan te duiden dat geloof levend dient te zijn, hetgeen tot uitdrukking komt in de werken.

Volharden tot aanbreken van de duizend jaar

Jakobus behandelt verder het gevaar van de tong en richt zich met nadruk op het volharden tot aan het aanbreken van de duizend jaar. Wie in de volgende bedeling gelovig wordt, zal de belofte vervuld krijgen dat hij het Koninkrijk in zal gaan als hij vasthoudt aan het geloof, zelfs als hij gevaar loopt.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De brief van Jakobus

De brief van Jakobus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *