A. Klein Haneveld
0

43. Cherubs en serafs

Cherubs en serafs.

Genesis 3 : 24

En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

Jesaja 6 : 2

De set twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 

Vanaf diverse plaatsen in de Bijbel komen de begrippen cherubim en cherafs tot ons. Het zijn vernederlandste woorden, waarbij het voor velen ophoudt bij een paar vage ideeën over deze wat mysterieuze wezens. Ook encyclopedieën en woordenboeken geven geen helder beeld en komen niet veel verder dan “engelachtige wezens”.

Het gaan niet om echte bestaande wezens

Zoals altijd geeft de Bijbel zelf wel voldoende inzicht over deze “cherubim” of “cherubs” en “serafs” of “serafim”. Het wordt duidelijk dat het niet gaat om echte bestaande wezens. Ze worden ons getoond om een symbolische voorstelling te geven in verband met het bewaken van de troon van God. Zij bewaken als het ware de weg naar de troon. In het geval van Genesis 3 bewaken zij de weg naar de boom des levens, maar dé Boom des Levens is Christus op Zijn troon, de Verheerlijkte.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Cherubs en serafs

Cherubs en serafs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *