Toegevoegd

Over de auteur

Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.

Gerelateerde berichten

2 Reacties

 1. 1

  Ine Ruth Thys-Rook

  Mijn Genade is u genoeg….
  Zo draag ik ons leven als man en vrouw en dat van onze 5 kinderen dagelijks op aan onze Hemelse Vader.
  Want Zijn Genade is ons genoeg…..Amen.
  Voor iedereen Gezegende diensten en zondag toegewenst.

  Reply
 2. 2

  Sylvia

  ‘Het kan een stuk moeilijker zijn om onszelf te vergeven, zeker wanneer we keer op keer dezelfde fouten maken. Bij God werkt het precies andersom’.

  Natuurlijk maken wij fouten, dat kán niet anders. Dat wéét de Heere ook. Iéder mens heeft een zondige natuur. Maar we zouden niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest. Dat moeten we leren. We lopen hier stage. Onze oude, natuurlijke mens wil heel andere dingen dan onze nieuwe, wedergeboren, mens in Christus. De oude natuurlijke mens ís niet te veranderen. Daarom zouden we hem negeren. God verandert onze oude mens niet, Hij heeft een heel nieuwe mens, in Christus gemaakt. Het hele zondeprobleem heeft Hij opgelost door uit deze oude schepping een nieuwe te maken…De oude en nieuwe mens staan lijnrecht tegenover elkaar. Als je in gemeenschap blijft met Hem en Zijn Woord reinigt Zijn Bloed ons van alle zonde. Dat is geen vrijbrief om dan maar flink door te zondigen. Dat zij verre. Maar als Gód ons vergeeft, wie ben jij dan om jezélf niet te vergeven? Schuldgevoel hoort bij de Wet en de wereld. Schuldgevoel hoort niet bij het Nieuwe Verbond der Genade. Genade kent geen enkele verplichting.

  Christus heeft, op rechtvaardige wijze, een einde gemaakt aan de Wet. Gelovigen die dit écht geloven, zullen geen last hebben van een kwaad geweten. Hij is immers Degene Die zelfs ons geweten reinigt! Wij zijn in de Vrijheid gezet. De Vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn bekwaam gemaakt om Hem te dienen. Uit vrije wil. En als we toch schuldgevoelens krijgen, als ons hart ons veroordeelt, dan weten wij vanuit Zijn Woord, dat God groter is dan ons hart. Loslaten dus, dat schuldgevoel.

  Hebreeën 10
  21 En dewijl wij hebben een groten Priester (de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus)over het huis Gods;
  22 Zo laat ons toegaan (tot Christus) met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.(water= het Woord van God)

  1 Johannes 3
  20 Want indien ons hart ons veroordeelt (mochten we tóch schuldgevoelens hebben, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.
  21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;
  (wij kunnen zonder schroom of angst naderen tot God, en Hem dienen)

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij